Διαγωνισμοί προμηθειών και υπηρεσιών

23 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση για προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση γυψοσανίδων

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση γυψοσανίδων στο πλαίσιο των έργων και των δράσεων που υλοποιεί για […]
23 Ιανουαρίου 2020

Ορθή Επανάληψη: Πρόσκληση για προσφορές για την προμήθεια αναλωσίμων για τεχνικές και υδραυλικές εργασίες

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων για τεχνικές και υδραυλικές εργασίες στο πλαίσιο των έργων και των δράσεων […]
21 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση για προσφορές για την προμήθεια λευκών συσκευών και μικροσυσκευών

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια λευκών συσκευών και μικροσυσκευών στο πλαίσιο των έργων και των δράσεων που υλοποιεί […]
16 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση για προμήθεια ειδών εξοπλισμού κατοικιών για χώρους φιλοξενίας

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού κατοικιών για χώρους φιλοξενίας στο πλαίσιο των έργων και των δράσεων […]
16 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση για υπηρεσίες απεντόμωσης – απολύμανσης και προμήθεια δολωματικών σταθμών μυοκτονίας

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – απολύμανσης και προμήθεια δολωματικών σταθμών μυοκτονίας στο πλαίσιο των έργων […]
10 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση για προσφορές για κατασκευαστικές εργασίες και εσωτερική διαμόρφωση κτιρίου στη Λάρσο Μυτιλήνης

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει διαγωνισμό για «κατασκευαστικές εργασίες και εσωτερική διαμόρφωση βιομηχανικού κτιρίου στη Λάρσο Μυτιλήνης», ενδεικτικού προϋπολογισμού 90.000€ στο πλαίσιο του […]
10 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων γραφείου

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων γραφείου στο πλαίσιο των έργων και των δράσεων που […]
10 Δεκεμβρίου 2019

Διακήρυξη με αρ.28-2019 για Καύσιμο Κίνησης

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (Α.Μ.Κ.Ε.) «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ», δια της υπ’ αριθμ. 41ης 21/10/2019, Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) για τα […]
15 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση για προσφορές για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης με αριθμό 27/2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει τοπικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στις δομές φιλοξενίας, καθώς και τους ξενώνες φιλοξενίας ανηλίκων, στο […]
15 Οκτωβρίου 2019

Κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού 23/2019

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών ένδυσης, εσωρούχων και υπόδησης με α/α 23/2019 και με αριθμό ΑΔΑΜ 19PROC005547568 Κατακύρωση-αποτελεσμάτων-διαγωνισμού-23-2019
8 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών στεγνοκαθαριστήριου με αρ. 26/2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, σας αποστέλλει πρόσκληση για την αναζήτηση προσφορών για την παροχή υπηρεσιών στεγνοκαθαριστήριου με αριθμό 26/2019 στο πλαίσιο των έργων […]
8 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση για προσφορές για χρώματα, κατασκευαστικά υλικά και εργαλεία βαφής με αριθμό 25/2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει τοπικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια χρωμάτων, κατασκευαστικών υλικών και εργαλείων βαφής στο πλαίσιο των έργων:  “Accommodation and […]
7 Οκτωβρίου 2019

Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 23/2019

Ο Φορέας Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι έχει ολοκληρωθεί η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού 23/2019 με κωδικό ΑΔΑΜ 19PROC005547568. Οι Ανάδοχοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν στην εταιρία μας τα δικαιολογητικά […]
27 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση για προμήθεια μελανιών, αναλωσίμων εκτυπωτών με αρ. 24/2019

— ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ— (δημοσιεύτηκε Τρίτη 1/10/2019 – 15:21) Σημειώνουμε ορθή επανάληψη της εν λόγω πρόσκλησης, η οποία αφορά στο ακόλουθο σημείο «Απατήσεις»: «Σημειώνεται ότι τα ζητηθέντα είδη πρέπει να είναι γνήσια και όχι συμβατά [εξαιρούνται […]
12 Σεπτεμβρίου 2019

Διακήρυξη με αρ.23-2019 για την προμήθεια ειδών ένδυσης, εσωρούχων, υπόδησης

Επισυνάπτεται η διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια ειδών ένδυσης, εσωρούχων και υπόδησης για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων στις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. με εκτιμώμενη αξία Σύμβασης: 44.100,00 € μη […]