Διαγωνισμοί προμηθειών και υπηρεσιών

13 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση για την προμήθεια ειδών μακράς διάρκειας-ζαχαροπλαστικής (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 187668)

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, Γυμνασιάρχου Δαυίδ, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί πρόσκληση σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση κατ’ άρθρο 29 του Ν.4412/16, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δια της συλλογής έντυπων σφραγισμένων προσφορών, […]
11 Ιανουαρίου 2023

Διακήρυξη για την προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής, ειδών άρτου και κατεψυγμένων (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 181688)

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί πρόσκληση ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής, άρτου και κατεψυγμένων (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 181688), στο πλαίσιο της Δράσης […]
27 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση για την προμήθεια τροφίμων νωπών και μακράς διάρκειας (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 176247)

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί πρόσκληση σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση ανά ΤΜΗΜΑ κατ’ άρθρο 29 του Ν.4412/16, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, […]
24 Αυγούστου 2022

Διακήρυξη για την προμήθεια τροφίμων νωπών και μακράς διάρκειας

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί πρόσκληση ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων νωπών και μακράς διάρκειας (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 170874), στο πλαίσιο της Δράσης […]
10 Ιανουαρίου 2022

Αίτημα για προσφορές για την προμήθεια αναλωσίμων για τεχνικές και υδραυλικές εργασίες – 3/2022

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί αίτημα για προσφορές για την προμήθεια αναλωσίμων για τεχνικές και υδραυλικές εργασίες, στο πλαίσιο των δράσεων: «Επιχορήγηση Ν.Π. […]
5 Ιανουαρίου 2022

Αίτημα για προσφορές για την προμήθεια καθαριστικών και ειδών προσωπικής υγιεινής – 2/2022

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί αίτημα για προσφορές για την προμήθεια καθαριστικών και ειδών προσωπικής υγιεινής, στο πλαίσιο των δράσεων: «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ […]
12 Οκτωβρίου 2021

Διακήρυξη για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στους νομούς Λέσβου και Κιλκίς

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί πρόσκληση ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στους νομούς Λέσβου (δήμος Μυτιλήνης) και Κιλκίς (δήμος Κιλκίς και […]
22 Σεπτεμβρίου 2021

Διακήρυξη για την προμήθεια τροφίμων νωπών και μακράς διάρκειας

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί πρόσκληση ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων νωπών και μακράς διάρκειας, στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ […]
21 Ιουνίου 2021

Πρόσκληση για την προμήθεια ελαφρών γευμάτων – 68/2021

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ελαφρών γευμάτων (snack) στο κέντρο υποστήριξης παιδιών και οικογενειών “TAPUAT” στη Λάρσο […]
9 Ιουνίου 2021

Πρόσκληση για την προμήθεια ειδών ένδυσης, εσωρούχων, υπόδησης

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ένδυσης, εσωρούχων και υπόδησης στο νομό Λέσβου, στο πλαίσιο του έργου […]
2 Ιουνίου 2021

Πρόσκληση για την προμήθεια και τοποθέτηση τζαμιών και καθρεπτών

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100 και διατηρεί υποκατάστημα στο Κιλκίς, Ουτσκούνη 3, Τ.Κ. 61100, κοινοποιεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση τζαμιών […]
10 Μαΐου 2021

Πρόσκληση για την προμήθεια δύο (2) ετοιμοπαράδοτων προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100 και διατηρεί υποκατάστημα στο Κιλκίς, Ουτσκούνη 3, Τ.Κ. 61100, κοινοποιεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο ετοιμοπαράδοτων προσωπικών […]
22 Απριλίου 2021

Πρόσκληση για την προμήθεια ενός προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Κ.ΑΛ.Ο.)

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100 και διατηρεί υποκατάστημα στο Κιλκίς, Ουτσκούνη 3, Τ.Κ. 61100, κοινοποιεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός προσωπικού ηλεκτρονικού […]
22 Απριλίου 2021

Πρόσκληση για την προμήθεια ενός προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100 και διατηρεί υποκατάστημα στο Κιλκίς, Ουτσκούνη 3, Τ.Κ. 61100, κοινοποιεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός προσωπικού ηλεκτρονικού […]
23 Μαρτίου 2021

Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100 και διατηρεί υποκατάστημα στο Κιλκίς, Ουτσκούνη 3, Τ.Κ. 61100, κοινοποιεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier) […]
Ελληνικα