Διαγωνισμοί προμηθειών και υπηρεσιών

24 Ιανουαρίου 2020

Ορθή Επανάληψη: Πρόσκληση για προσφορές για την προμήθεια φαρμάκων και παραφαρμακευτικών σκευασμάτων

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια φαρμάκων και παραφαρμακευτικών σκευασμάτων […]
24 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση για προσφορές για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού στο πλαίσιο […]
23 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση για προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση γυψοσανίδων

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση γυψοσανίδων στο […]
23 Ιανουαρίου 2020

Ορθή Επανάληψη: Πρόσκληση για προσφορές για την προμήθεια αναλωσίμων για τεχνικές και υδραυλικές εργασίες

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων για τεχνικές και […]
21 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση για προσφορές για την προμήθεια λευκών συσκευών και μικροσυσκευών

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια λευκών συσκευών και μικροσυσκευών […]
16 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση για προμήθεια ειδών εξοπλισμού κατοικιών για χώρους φιλοξενίας

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού κατοικιών για […]
16 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση για υπηρεσίες απεντόμωσης – απολύμανσης και προμήθεια δολωματικών σταθμών μυοκτονίας

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – απολύμανσης […]
10 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση για προσφορές για κατασκευαστικές εργασίες και εσωτερική διαμόρφωση κτιρίου στη Λάρσο Μυτιλήνης

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει διαγωνισμό για «κατασκευαστικές εργασίες και εσωτερική διαμόρφωση βιομηχανικού κτιρίου […]
10 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων γραφείου

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων […]