Διαγωνισμοί προμηθειών και υπηρεσιών

6 Μαρτίου 2018

Παράταση για την Πρόσκληση για προσφορές (Ένδυση/Υπόδηση/Εσώρουχα) με αριθμό 07/2018

Καθώς δεν ελήφθησαν αρκετές προσφορές για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής δίνετε παράταση για την υποβολή προσφορών έως και τις 12/03/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00. […]
26 Φεβρουαρίου 2018

Πρόσκληση για προσφορές (Ένδυση/Υπόδηση/Εσώρουχα) με αριθμό 07/2018

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών Ένδυσης, Υπόδησης και Εσωρούχων για το οικονομικό έτος 2018, για τις ανάγκες […]
26 Φεβρουαρίου 2018

Πρόσκληση για προσφορές για έπιπλα 06/2018

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών , Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για «Παροχή ειδών εξοπλισμού γραφείου – Έπιπλα» στο πλαίσιο του έργου «Integrated Child […]
25 Ιανουαρίου 2018

Πρόσκληση για επιλογή προμηθευτή χαρτικών με αριθμό 05/2018

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή χαρτικών και γραφικής ύλης, […]
17 Ιανουαρίου 2018

Πρόσκληση για προσφορές για προμήθεια λευκών συσκευών με αριθμό 04/2018

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1οχλμ Μυτιλήνης Λουτρών , Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για «Παροχή ειδών εξοπλισμού κατοικιών για χώρους φιλοξενίας – Λευκές Συσκευές» […]
17 Ιανουαρίου 2018

Πρόσκληση για προσφορές για προμήθεια επίπλων με αριθμό 03/2018

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1οχλμ Μυτιλήνης Λουτρών , Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για «Παροχή ειδών εξοπλισμού κατοικιών για χώρους φιλοξενίας – Έπιπλα» στο […]
17 Ιανουαρίου 2018

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων νωπών και μακράς διάρκειας

Διαβάστε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων νωπών και μακράς διάρκειας στο παρακάτω αρχείο: Ανακοίνωση-αποτελεσμάτων-διαγωνισμού
10 Ιανουαρίου 2018

Πρόσκληση για προσφορές με αριθμό 02/2018

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ E.O. Μυτιλήνης Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορές για την «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης», για τις δομές φιλοξενίας και τους ξενώνες ανηλίκων […]
10 Ιανουαρίου 2018

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptop) – 01/2018

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για «Προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptop)» δύο (2) διαφορετικών κατηγοριών (βλ. […]