Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια αναλωσίμων για τεχνικές και υδραυλικές εργασίες

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί πρόσκληση για την αναδόχου για την προμήθεια αναλωσίμων για τεχνικές και υδραυλικές εργασίες με κωδικό CPV: 44115210-4 (Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων) στο πλαίσιο των έργων που υλοποιεί.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Περισσότερα:
Πρόσκληση για υδραυλικό υλικό με αρ. 6-2021
Τεχνική – οικονομική προσφορά για 6-2021

 

Ελληνικα