Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια αναλωσίμων για τεχνικές και υδραυλικές εργασίες

Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
10 Δεκεμβρίου 2020
Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού οικιών
10 Δεκεμβρίου 2020

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί πρόσκληση για την αναδόχου για την προμήθεια αναλωσίμων για τεχνικές και υδραυλικές εργασίες με κωδικό CPV: 44115210-4 (Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων) στο πλαίσιο των έργων που υλοποιεί.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Περισσότερα:
Πρόσκληση για υδραυλικό υλικό με αρ. 6-2021
Τεχνική – οικονομική προσφορά για 6-2021

 

Ελληνικα