Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων γραφείου

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων γραφείου με κωδικό CPV: 30192700-8 (Γραφική ύλη) στο πλαίσιο των έργων που υλοποιεί.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Περισσότερα:
Πρόσκληση για γραφική ύλη με αρ. 3-2021
Τεχνική – οικονομική προσφορά για 3-2021

Ελληνικα