22 Σεπτεμβρίου 2023

Interpreter’s Call (22/9/2023) Somali – English/Greek. Lesvos

Interpreter’s Call (22/9/2023) Somali – English/Greek. Lesvos ILIAKTIDA AMKE, based in Lesvos, announces jobs within the framework of the implementation of the Action “Grant N.P. ILIAKTIDA AMKE for the implementation of Projects 1) ¨K.F.A.A. ¨Bostani¨ […]
22 Σεπτεμβρίου 2023

Προκήρυξη (22/9/2023) Οδηγός και Διερμηνείς Σομαλικών.

Προκήρυξη (22/9/2023) Οδηγός και Διερμηνείς Σομαλικών. Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση των Έργων 1) ¨Κ.Φ.Α.Α. ¨Βοστάνη¨ στη […]
5 Σεπτεμβρίου 2023

Αποτελέσματα Προκήρυξης (22-8-2023) Ειδικότητα: Διερμηνέας Σομαλικών

Αποτελέσματα Προκήρυξης (22-8-2023)   Ειδικότητα:  Διερμηνέας Σομαλικών   Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 17685 120 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17664 50   17688 – Έλλειψη απαραίτητου δικαιολογητικού Αποτελέσματα Προκήρυξης 22-8-2023 Διερμηνέας Σομαλικών
4 Σεπτεμβρίου 2023

Προκήρυξη (4/9/2023) Υπεύθυνος Καθημερινής Φροντίδας

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση των Έργων 1) ¨Κ.Φ.Α.Α. ¨Βοστάνη¨ στη Λέσβο¨ με κωδικό ΟΠΣ 6001651, 2) […]
24 Αυγούστου 2023

Αποτελέσματα Προκήρυξης (4-8-2023)

Ειδικότητα:  ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 17645 95 ΕΠΙΤΥΧΩΝ   Αποτελέσματα Προκήρυξης-4-8-2023 Νοσηλευτής Επικουρικά Αποτελέσματα Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ 17635 175 17643 175 17632 160 17622 155 17625 140 17637 135 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ Αποτελέσματα […]
22 Αυγούστου 2023

Προκήρυξη (22/8/2023) Διερμηνέας Σομαλικών

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση των Έργων 1) ¨Κ.Φ.Α.Α. ¨Βοστάνη¨ στη Λέσβο¨ με κωδικό ΟΠΣ 6001651, 2) […]
4 Αυγούστου 2023

Προκήρυξη (4/8/2023) Νοσηλευτής

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση των Έργων 1) ¨Κ.Φ.Α.Α. ¨Βοστάνη¨ στη Λέσβο¨ με κωδικό ΟΠΣ 6001651, 2) […]
1 Αυγούστου 2023

Αποτελέσματα Προκήρυξης (30-6-2023) Ειδικότητα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (Δάσκαλος ή Φιλόλογος)

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 17260 155 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17417 154 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17274 153 17354 152 17102 151 17223 150 17414 150 17125 150 17085 145 17241 140 17328 140 17445 140 17482 140 17158 140 […]
1 Αυγούστου 2023

Αποτελέσματα Προκήρυξης (30-6-2023) Ειδικότητα: ΜΑΓΕΙΡΑΣ / ΒΟΗΘ. ΜΑΓΕΙΡΑ

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 17332 160 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17213 159 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17093 158 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17212 130 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17088 129   17152 128   17119 127   17209 126   17467 125   17360 125   […]
1 Αυγούστου 2023

Αποτελέσματα Προκήρυξης (30-6-2023) Ειδικότητα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 17479 165 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17273 130 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17102 110 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17506 105 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17110 – ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 17170 – ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 17359 – ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 17428 – ΕΛΛΕΙΨΗ […]
1 Αυγούστου 2023

Αποτελέσματα Προκήρυξης (30-6-2023) Ειδικότητα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 17335 190 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17515 180 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17109 175   17189 159   17497 158   17501 157   17446 156   17490 155   17167 135   17409 132   […]
1 Αυγούστου 2023

Αποτελέσματα Προκήρυξης (30-6-2023) Ειδικότητα: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 17420 180 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17181 180 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17415 180 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17152 175 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17205 175 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17342 174 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17361 173 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17156 172 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17206 171 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17202 170 ΕΠΙΤΥΧΩΝ […]
1 Αυγούστου 2023

Αποτελέσματα Προκήρυξης (30-6-2023) Ειδικότητα: ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

  Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 17493 180 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17500 179 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17412 150   17116 149   17492 148   17272 147   17422 145   17310 142   17276 141   17513 140 […]
1 Αυγούστου 2023

Αποτελέσματα Προκήρυξης (30-6-2023) Ειδικότητα: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 17214 160 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17265 159 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17250 159 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17434 130 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17254 129 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17119 128 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17159 127 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17207 126 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17204 125 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17279 124 17336 […]
1 Αυγούστου 2023

Αποτελέσματα Προκήρυξης (30-6-2023) Ειδικότητα: ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΣΟΜΑΛΙΚΩΝ

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 17369 120 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17485 110 ΕΠΙΤΥΧΩΝ Αποτελέσματα Προκήρυξης 30-6-2023 Διερ. Σομαλικών
Ελληνικα