3 Μαΐου 2022

Προκήρυξη (3/5/2022) Οικονομικός / Διοικητικός Υπεύθυνος

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της 2ης Τροποποίησης της Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ Λέσβου για την Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στην Λέσβο- Ηλιακτίδα. Α’ Μονάδα» με κωδικό […]
26 Απριλίου 2022

Προκήρυξη (26/4/2022) Εκπαιδευτικός

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό ένταξη έργου της: Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – 2022” με […]
21 Απριλίου 2022

Αποτελέσματα Προκήρυξης (01-4-2022) Διερμηνέας Φαρσί

  ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 15679 12 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 15680 11,66   15684 11   15673 10,33   15671 10   15670 9,66   15672 9,33   15674 9   15683 8,66   15681 8   […]
12 Απριλίου 2022

Αποτελέσματα Προκήρυξης (29-3-2022) διερμηνέα Φαρσί

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Διερμηνέας Φαρσί   ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 15663 10 ΕΠΙΤΥΧΩΝ Αποτελέσματα Προκήρυξης 29-3-2022 Διερμηνέας Φαρσί
1 Απριλίου 2022

Προκήρυξη (01/04/2022) Διερμηνέας Φαρσί

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της 2ης Τροποποίησης της Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ Λέσβου για την Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στην Λέσβο- Ηλιακτίδα. Α’ Μονάδα» με κωδικό […]
30 Μαρτίου 2022

Προκήρυξη (30/03/2022) Φροντιστής

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: Λειτουργία Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στην Καλλιθέα Αττικής: The Home Project προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας: Τίτλος θέσης Κωδικός Θέσης Θέσεις Φροντιστής Φρο. […]
29 Μαρτίου 2022

Προκήρυξη (29/3/2022) Διερμηνέας Φαρσί

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή […]
4 Φεβρουαρίου 2022

Αποτελέσματα Προκήρυξης (10-01-2022) – Κοινωνικός Λειτουργός  

Αποτελέσματα Προκήρυξης (10-01-2022) Ειδικότητα:  Κοινωνικός Λειτουργός ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 15479 29,96 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 15488 28,82   15482 26,14   15485 21,64   15481 15,85   15487 15,53   15483 13,94   15478 13,07   15477 […]
4 Φεβρουαρίου 2022

Αποτελέσματα Προκήρυξης (18-1-2022) – Διερμηνέας Σομαλικών

Αποτελέσματα Προκήρυξης (18-1-2022) ΕΣΤΙΑ 2021 – Κιλκίς ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Διερμηνέας Σομαλικών ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 15503 9 ΕΠΙΤΥΧΩΝ Αποτελέσματα Προκήρυξης 18-1-2022 Διερμηνέας Σομαλικών
4 Φεβρουαρίου 2022

Αποτελέσματα Προκήρυξης (20-01-2022) – Διερμηνέας Σομαλικών

Αποτελέσματα Προκήρυξης (20-01-2022) Ειδικότητα:  Διερμηνέας Σομαλικών ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 15504 11 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 15505 10   Αποτελέσματα Προκήρυξης 20-1-2022 – Διερμηνέας Σομαλικών
27 Ιανουαρίου 2022

Αποτελέσματα Προκήρυξης (12-01-2022) Διοικητικός – Οικονομικός

Ειδικότητα:  Διοικητικός – Οικονομικός ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 15492 17,44 ΕΠΙΤΥΧΩΝ Αποτελέσματα Προκήρυξης 12-1-2022 Διοικητικός – Οικονομικός
20 Ιανουαρίου 2022

Προκήρυξη (20/01/2022) Διερμηνέας Σομαλικών

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της 1η Τροποποίηση της Δράσης: Λειτουργία Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Λέσβο – Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ με κωδικό ΟΠΣ: 5131435 στο πλαίσιο του προγράμματος […]
19 Ιανουαρίου 2022

Προκήρυξη (19/01/2022) Μάγειρας

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: Λειτουργία Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στην Καλλιθέα Αττικής: The Home Project προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας: Τίτλος θέσης Κωδικός Θέσης Θέσεις Μάγειρας ΜΑΓ […]
18 Ιανουαρίου 2022

Προκήρυξη (18/1/2022) Διερμηνέας Σομαλικών

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή […]
12 Ιανουαρίου 2022

Προκήρυξη 12-1-2022 Διοικητικός – Οικονομικός

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της 1η Τροποποίησης της Δράσης: Λειτουργία Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Λέσβο – Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ με κωδικό ΟΠΣ: 5131435 στο πλαίσιο του προγράμματος […]
Ελληνικα