20 Ιανουαρίου 2022

Προκήρυξη (20/01/2022) Διερμηνέας Σομαλικών

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της 1η Τροποποίηση της Δράσης: Λειτουργία Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Λέσβο – Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ με κωδικό ΟΠΣ: 5131435 στο πλαίσιο του προγράμματος […]
19 Ιανουαρίου 2022

Προκήρυξη (19/01/2022) Μάγειρας

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: Λειτουργία Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στην Καλλιθέα Αττικής: The Home Project προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας: Τίτλος θέσης Κωδικός Θέσης Θέσεις Μάγειρας ΜΑΓ […]
18 Ιανουαρίου 2022

Προκήρυξη (18/1/2022) Διερμηνέας Σομαλικών

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή […]
12 Ιανουαρίου 2022

Προκήρυξη 12-1-2022 Διοικητικός – Οικονομικός

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της 1η Τροποποίησης της Δράσης: Λειτουργία Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Λέσβο – Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ με κωδικό ΟΠΣ: 5131435 στο πλαίσιο του προγράμματος […]
10 Ιανουαρίου 2022

Προκήρυξη (10/01/2022) Κοιν. Λειτουργός

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: Λειτουργία Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στην Καλλιθέα Αττικής: The Home Project προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας: Τίτλος θέσης Κωδικός Θέσης Θέσεις Κοινωνικός Λειτουργός […]
29 Δεκεμβρίου 2021

Αποτελέσματα Προκήρυξης (20-12-2021)

Ειδικότητα:  Υπεύθυνος Δεδομένων ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 15399 19 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 15396 – Έλλειψη απαραίτητου προσόντος/ δικαιολογητικού 15397 – Έλλειψη απαραίτητου προσόντος/ δικαιολογητικού 15398 – Έλλειψη απαραίτητου προσόντος/ δικαιολογητικού   Ειδικότητα:  Υπεύθυνος Προμηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ […]
28 Δεκεμβρίου 2021

Αποτελέσματα Προκήρυξης (03-12-2021) Διερμηνέας Σομαλικών

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 15381 11 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 15344 10   Αποτελέσματα Προκήρυξης 3-12-2021 Διερμηνέας Σομαλικών
21 Δεκεμβρίου 2021

Αποτελέσματα Προκήρυξης (03-12-2021) Οδηγός

Αποτελέσματα Προκήρυξης (03-12-2021) Ειδικότητα:  Οδηγός ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 15346 17 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 15345 16   Περισσότερα: Αποτελέσματα Προκήρυξης 03-12-2021
20 Δεκεμβρίου 2021

Προκήρυξη 20-12-2021. Υπ. Δεδομένων – Υπ. Προμηθειών – Διερμηνέας Φαρσί

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της 1η Τροποποίησης της Δράσης: Λειτουργία Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Λέσβο – Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ με κωδικό ΟΠΣ: 5131435 στο πλαίσιο του προγράμματος […]
16 Δεκεμβρίου 2021

Αποτελέσματα Προκήρυξης (22-11-2021) Ψυχολόγος

Αποτελέσματα Προκήρυξης (22-11-2021) Ειδικότητα:  Ψυχολόγος ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 15289 24,24 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 15286 23,97   15291 23,8   15284 23,69   15296 23,37   15287 23,04   15283 22,77   15292 21,17   15297 19,61 […]
3 Δεκεμβρίου 2021

Προκήρυξη (03/12/2021) Διερμηνέας Σομαλικών

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ Λέσβου για την Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στην Λέσβο- Ηλιακτίδα. Α’ Μονάδα» με κωδικό ΟΠΣ 5063493 από […]
3 Δεκεμβρίου 2021

Προκήρυξη (03/12/2021) Οδηγός

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της 1η Τροποποίησης της Δράσης: Λειτουργία Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Λέσβο – Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ με κωδικό ΟΠΣ: 5131435 στο πλαίσιο του προγράμματος […]
3 Δεκεμβρίου 2021

Αποτελέσματα Προκήρυξης (12-11-2021) Διερμηνέας

Ειδικότητα:  Διερμηνέας Σομαλικών ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 15266 10 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 15265 – ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Αποτελέσματα Προκήρυξης 12-11-2021 Διερμηνέας Σομαλικών
2 Δεκεμβρίου 2021

Προκήρυξη (02/12/2021) Φροντιστής

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ Λέσβου για την Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στην Λέσβο- Ηλιακτίδα. Α’ Μονάδα» με κωδικό ΟΠΣ 5063493 από […]
29 Νοεμβρίου 2021

Αποτελέσματα Προκήρυξης (11-11-2021) Κοινωνικοί Λειτουργοί

Αποτελέσματα Προκήρυξης (11-11-2021) Κοινωνικοί Λειτουργοί ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 15225 24,33 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 15226 24,00   15227 22,00   15228 – έλλειψη απαραίτητου προσόν 15229 – έλλειψη απαραίτητου προσόν 15230 – έλλειψη απαραίτητου προσόν 15231 – […]