Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100 και διατηρεί υποκατάστημα στο Κιλκίς, Ουτσκούνη 3, Τ.Κ. 61100, κοινοποιεί δύο (2) ξεχωριστές προσκλήσεις για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στους Δήμους Κιλκίς και Παιονίας (Ν. Κιλκίς), στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ ΙΙ 2020 στο Κιλκίς» με Κωδικό ΟΠΣ 5072622 από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Περισσότερα:
Πρόσκληση για πετρέλαιο θέρμανσης στην Παιονία με αρ.12-2021
Πρόσκληση για πετρέλαιο θέρμανσης στο Κιλκίς με αρ.12-2021
Οικονομική προσφορά για 12-2021 για Δήμο Παιονίας
Οικονομική προσφορά για 12-2021 για Δήμο Κιλκίς

Ελληνικα