Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – απολύμανσης – καθαρισμού και απομάκρυνσης μούχλας και υγρασίας και προμήθεια δολωματικών σταθμών μυοκτονίας

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – απολύμανσης – καθαρισμού και απομάκρυνσης μούχλας και υγρασίας και προμήθεια δολωματικών σταθμών μυοκτονίας με κωδικό CPV: 90921000-9 (Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης) στο πλαίσιο των έργων που υλοποιεί.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Περισσότερα:
Πρόσκληση για απεντόμωση μυοκτονία με αρ. 4-2021
Τεχνική οικονομική προσφορά 4-2021

Ελληνικα