Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί πρόσκληση για την επιλογή αναδόχων για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού οικιών με κωδικό CPV: 39220000-0 (Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας) στο πλαίσιο των έργων:

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Περισσότερα:
Πρόσκληση για οικιακό εξοπλισμό με αρ. 7-2021
Τεχνική – οικονομική προσφορά για 7-2021

Ελληνικα