Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων με κωδικό CPV: 35111000-5 (Πυροσβεστικός εξοπλισμός).

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020, στις 10:00π.μ.

Περισσότερα:
Πρόσκληση για πυροσβεστήρες με αρ. 2-2021
Πρότυπο οικονομικής προσφοράς για πυροσβεστήρες με αρ. 2-2021

Ελληνικα