Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια χρωμάτων, κατασκευαστικών υλικών και εργαλείων βαφής

Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια καθαριστικών και ειδών προσωπικής υγιεινής
15 Δεκεμβρίου 2020
Προκήρυξη (21/12/2020) ΕΣΤΙΑ ΙΙ Κιλκίς
21 Δεκεμβρίου 2020

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί πρόσκληση για την επιλογή αναδόχων για την προμήθεια χρωμάτων, κατασκευαστικών υλικών και εργαλείων βαφής με κωδικό CPV: CPV 24200000-6 (Χρώματα και χρωστικές ουσίες) στο πλαίσιο των έργων που υλοποιεί.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Περισσότερα:
Πρόσκληση για χρώματα και υλικά με αρ. 10-2021
Τεχνική – οικονομική προσφορά για 10-2021

Ελληνικα