Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια χρωμάτων, κατασκευαστικών υλικών και εργαλείων βαφής

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί πρόσκληση για την επιλογή αναδόχων για την προμήθεια χρωμάτων, κατασκευαστικών υλικών και εργαλείων βαφής με κωδικό CPV: CPV 24200000-6 (Χρώματα και χρωστικές ουσίες) στο πλαίσιο των έργων που υλοποιεί.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Περισσότερα:
Πρόσκληση για χρώματα και υλικά με αρ. 10-2021
Τεχνική – οικονομική προσφορά για 10-2021

Ελληνικα