Αποστολή βιογραφικού

Παρακαλούμε καταθέστε το βιογραφικό σας στην Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ χρησιμοποιώντας αποκλειστικά την φόρμα στη σελίδα αυτή, αυτοπροσώπως στα γραφεία μας στη Γυμνασιάρχου Δαυΐδ 26 (καθημερινά 09.00 – 17.00) ή ταχυδρομικά συμπεριλαμβάνοντας στον φάκελο υπεύθυνη δήλωση (με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής), όπου θα αναφέρεται το κείμενο:

“Δηλώνω ότι δίνω τη συγκατάθεσή μου στην Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ να επεξεργάζεται τα στοιχεία τα οποία κατέθεσα με το βιογραφικό μου. Τα στοιχεία αυτά η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ θα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση του βιογραφικού μου για ενδεχόμενη πρόσληψή μου στο πλαίσιο προγραμμάτων, που υλοποιεί, και δεν θα τα κοινοποιήσει σε τρίτους. Η αποθήκευση των στοιχείων αυτών θα γίνει επ’ αόριστον. Διατηρώ το δικαίωμα να ζητήσω ανά πάσα στιγμή την διόρθωση αυτών των στοιχείων ή τον τερματισμό της επεξεργασίας τους, με έγγραφο αίτημά μου προς την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ.”

Η κατάθεση βιογραφικού με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

 

 

    Ελληνικα