Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει τοπικό μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον 40 τ.μ., για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Κέντρου Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας «ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ» στο πλαίσιο της Δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΣΠΑ 2014-2020, δικαιούχος του οποίου είναι η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020, στις 11:00 π.μ.

Περισσότερα:
Πρόσκληση για μίσθωση χώρου με αρ.107-2020