η ηλιακτίδα

το ιστορικό της ηλιακτίδας

 • 1997 ξεκίνημα της ηλιακτίδας

  Η Ηλιακτίδα ξεκινά με τη συνεργασία του Βοστάνειου Νοσοκομείου Μυτιλήνης, του Δήμου Μυτιλήνης, της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Λέσβου και εθελοντών. Στο πρώτο διάστημα λειτουργίας της ξεκίνησε το κέντρο απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες και την κοινωνική επιχείρηση ατόμων με νοητική υστέρηση.
 • 1999 ίδρυση ηλιακτίδας ως ΑΜΚΕ

  H Ηλιακτίδα αποκτά τη νομική μορφή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ) και ξεκινά ένα δημιουργικό εργαστήρι με χειροποίητο χαρτί, ως μια ακόμη εφαρμογή κοινωνικής επιχειρηματικότητας με άτομα με ειδικές ανάγκες.
 • 2000-2010 συντονισμός δικτύου κοινωνικής οικονομίας

  Η Ηλιακτίδα συντονίζει το Ελληνικό Θεματικό Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EQUAL Community.
 • 2009-2015 ενεργή συμμετοχή στην αντιμετώπιση μεταναστευτικών ροών

  Η Λέσβος ήταν πάντα μια από τις κύριες «πύλες εισόδου» μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα και η Ηλιακτίδα ανταποκρίθηκε λειτουργώντας δομές φιλοξενίας και υποστήριξης για μετανάστες από το 2009, μέσα από πρωτοβουλίες με κρατικές ή ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης.
 • 2016 η ηλιακτίδα γίνεται επίσημος συνεργάτης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

  Η Ηλιακτίδα γίνεται επίσημος συνεργάτης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για το πρόγραμμα Στέγασης και Προστασίας τον Φεβρουάριο του 2016 και του προγράμματος Προστασίας Ανηλίκων τον Απρίλιο του 2016. Στο τέλος της χρονιάς η Ηλιακτίδα επεκτείνει τη δράση της και στην Βόρεια Ελλάδα. Τον Αύγουστο του 2016 η Ηλιακτίδα γίνεται επίσης συνεργάτης στο πρόγραμμα Προστασίας Ανηλίκων της UNICEF.
Ελληνικα