Διαγωνισμοί προμηθειών και υπηρεσιών

31 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση για προμήθεια επίπλων με αριθμό 11/2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για την προμήθεια επίπλων στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στη Λέσβο από την […]
28 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση για εξωτερικό συνεργάτη για υπηρεσίες αποφράξεων με αριθμό 10/2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για εξωτερικό συνεργάτη για υπηρεσίες αποφράξεων στο πλαίσιο των έργων “Accommodation and assistance to asylum seekers and […]
28 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση για εξωτερικό συνεργάτη «Ψυκτικό» με αριθμό 09/2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για εξωτερικό συνεργάτη «Ψυκτικό» στο πλαίσιο των έργων “Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees” που […]
28 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση για εξωτερικό συνεργάτη για υπηρεσίες σχετικές με τζάμια, κρύσταλλα και καθρέπτες με αριθμό 08/2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για τοπικό εξωτερικό συνεργάτη ο οποίος ασχολείται με υπηρεσίες που αφορούν σε τζάμια, κρύσταλλα και καθρέπτες στο […]
23 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση για υπηρεσίες αντιγραφής κλειδιών με αριθμό 07/2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αποστέλλει πρόσκλησή της για υπηρεσίες αντιγραφής κλειδιών με αριθμό 07/2019 στο πλαίσιο του έργου “Accommodation and assistance to asylum […]
23 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση για Εξωτερικό Συνεργάτη «Τεχνικό Πλυντηρίων Ρούχων» με αρ.06/2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αποστέλλει πρόσκλησή της για Εξωτερικό Συνεργάτη «Τεχνικό Πλυντηρίων Ρούχων» στο πλαίσιο των έργων “Accommodation and assistance to asylum seekers […]
18 Ιανουαρίου 2019

Προμήθεια λευκών συσκευών και μικροσυσκευών με αριθμό 05/2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αποστέλλει πρόσκλησή της για την «Προμήθεια λευκών συσκευών και μικροσυσκευών» στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων […]
17 Ιανουαρίου 2019

Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – απολύμανσης και προμήθεια δολωματικών σταθμών μυοκτονίας με αριθμό 04/2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει τοπικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – απολύμανσης και προμήθεια δολωματικών σταθμών μυοκτονίας» στο πλαίσιο των […]
15 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση για Μίσθωση τεσσάρων (4) οχημάτων τύπου VAN 9θέσιων με αριθμό 03/2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση τεσσάρων (4) οχημάτων τύπου VAN 9 θέσεων για τη μετακίνηση ωφελούμενων και προσωπικού […]
15 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση για Ένδυση, εσώρουχα, υπόδηση και είδη ταξιδιού με αριθμό 02/2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει τοπικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών ένδυσης, εσωρούχων, υπόδησης και ειδών ταξιδιού στο πλαίσιο των έργων που […]
11 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση για προμήθεια γραφικής ύλης με αρ. 01-2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων γραφείου στο πλαίσιο των έργων που υλοποιεί για το οικονομικό έτος […]
4 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση 27/2018 για εξωτερικό συνεργάτη Αλουμινά

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη για υπηρεσίες Αλουμινά στο πλαίσιο του έργου “Accommodation and assistance to asylum […]
30 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση για Προσφορές για προμήθεια αναλωσίμων τεχνικών εργασιών με αριθμό 26/2018

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για «Προμήθεια αναλώσιμων (για τεχνικές, υδραυλικές εργασίες)» στο πλαίσιο των έργων που υλοποιεί η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Η […]
30 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση για Προσφορές για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού με αριθμό 25/2018

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» στο πλαίσιο των έργων που υλοποιεί η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Η καταληκτική ημερομηνία και […]
30 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση για Προσφορές για «Προμήθεια Υλικών (οικοδομικά, ξυλουργικά, χρώματα και αναλώσιμα)» με αριθμό 24/2018

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια υλικών (οικοδομικά, ξυλουργικά, χρώματα και αναλώσιμα)» στο πλαίσιο των έργων […]