τι κάνουμε

στέγαση και προστασία για ευπαθείς αιτούντες άσυλο

Η Ηλιακτίδα, ήδη από την άνοιξη του 2016 έως και σήμερα, προσφέρει πάνω από 600 θέσεις φιλοξενίας στη Λέσβο, αρχικά ως συνεργάτης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και πλέον του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 2016, ανταποκρίθηκε στις έκτακτες ανάγκες δημιουργώντας επιπλέον 600 προσωρινές θέσεις φιλοξενίας σε ξενοδοχεία για την προστασία των ωφελούμενων από τις καιρικές συνθήκες.

Η Ηλιακτίδα συνεχίζει να υποστηρίζει ευάλωτες ομάδες αιτούντων άσυλο με την ένταξή της στο έργο "Λειτουργία προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2022 στο Κιλκίς"» με κωδικό (ΟΠΣ 5183861), προσφέροντας παροχή εναλλακτικών μορφών στέγασης, οι οποίες τοποθετούνται εντός της πόλης ή του οικιστικού ιστού σε χωριά που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από αυτή. Το κύριο μέλημα της δράσης είναι η παροχή στέγασης σε αιτούντων άσυλο σε λειτουργικά και κατάλληλα σπίτια. Στις συνοδευτικές υπηρεσίες - μεταξύ άλλων - εντάσσονται η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η μεταφορά ωφελούμενων, η υποστήριξη σε ιατρικές ανάγκες όπου είναι απαραίτητο, κ.α.

Η Δράση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσηςφιλοξενία και προστασία στη Λέσβο

* Οι μονάδες που λειτουργούσαν στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου εντάσσονταv έως και τις 30 Νοεμβρίου 2021

φιλοξενία και προστασία στο Κιλκίς

* Οι μονάδες που λειτουργούσαν στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς εντάσσονταv έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2022


προστασία και στέγαση ανηλίκων

Η Ηλιακτίδα σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τη UNICEF έθεσε το στόχο κανένα ασυνόδευτο παιδί να μη μένει στο κέντρο κράτησης στη Μόρια.

Έτσι, δημιουργήθηκαν 9 δομές φιλοξενίας ανηλίκων (8 για αγόρια, 1 για κορίτσια) και η Μόρια άδειασε από ασυνόδευτους ανηλίκους αιτούντες άσυλο το φθινόπωρο του 2016.

Συνεχίζοντας την προσπάθεια με την ένταξη των πράξεων «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση των Έργων "ΚΦΑΑ "Ροιά", "ΚΦΑΑ "Βοστάνη", "ΚΦΑΑ "Λιμανάκι", "ΚΦΑΑ "Σουράδα", "ΚΦΑΑ "Φοίνικας" και "ΚΦΑΑ "Πύργος" στη Λέσβο"» με Κωδικούς ΟΠΣ 6001651, 6001652, 6001653, 6001654 και 6001655 οι οποίες εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας - Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027».

Οι δομές φιλοξενίας στελεχώνονται 24 ώρες την ημέρα από έμπειρο προσωπικό, η συντριπτική πλειοψηφία του οποίου προέρχεται από τη Λέσβο συμβάλλοντας έτσι τόσο στην ευρύτερη αποδοχή των δομών και συνεισφέροντας στην επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης των παιδιών στην τοπική κοινωνία αλλά και στην καταπολέμηση της ανεργίας στο νησί.

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και Ένταξης

 
 

Ακόμη, από τις 15/01/2021, η Ηλιακτίδα ενισχύει την υποστηρίξη στα ασυνόδευτα ανήλικα με την υλοποίηση του έργο «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ Λέσβου για την Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στην Λέσβο - Ηλιακτίδα. Α' Μονάδα» (ΟΠΣ 5063493), από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Η πράξη αφορά στη λειτουργία διαμερισμάτων εποπτευόμενης διαβίωσης ανηλίκων ηλικίας από 16 ετών, παρέχοντάς τους υπηρεσίες υποστήριξης και επίβλεψης στους τομείς της υγιεινής, καθαριότητας και υγείας, ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, κ.α.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων αιτούντων άσυλο

Από τον Ιανουάριο του 2018 μέχρι και σήμερα παρέχεται ασφαλής στέγαση σε 80 ασυνόδευτους ανήλικους, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, σε "Safe Area", δηλαδή ειδικούς χώρους φιλοξενίας, που βρίσκονται εντός του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέσβου.

Σήμερα, στο πλαίσιο του έργου "ΜΕRΙΜΝΑ – Safeguarding children at Greek border points", παρέχεται στους ωφελούμενους κοινωνική υποστήριξη και επίβλεψη, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ψυχαγωγική / αθλητική απασχόληση, καθώς και ιατρική περίθαλψη.

Στόχος του προγράμματος είναι η καθολική υποστήριξη και η ενδυνάμωση των ασυνόδευτων ανηλίκων σε κατάλληλο πλαίσιο εξατομικευμένης φροντίδας και προστασίας, σύμφωνα με τις αναπτυξιακές τους ανάγκες, ικανότητες και δεξιότητες, με απώτερο σκοπό την αυτονόμηση των ωφελούμενων και την ομαλή κοινωνική τους ένταξη.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη DG HOME και υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM)

* Η δομή ασφαλούς διαμονής εντάσσονταν έως και τις 31 Ιανουαρίου 2022

καταγραφή της ενεργειακής φτώχειας

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ σε συνεργασία με την Ενεργειακή Κοινότητα Ηλιοτρόπιο Λέσβου υλοποιούν από την 1η Ιουνίου 2023 το πρόγραμμα με τίτλο «Κάνοντας το Πρώτο Βήμα: καταγραφή του φαινομένου της Ενεργειακής Φτώχειας των ευάλωτων νοικοκυριών του Δήμου Μυτιλήνης και ανάληψη δράσεων για την άμβλυνσή του», το οποίο πραγματοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Το πρόγραμμα απαντάει στην πραγματική κοινωνική ανάγκη της ανακούφισης της ενεργειακής φτώχειας που πλήττει τα ακραία φτωχά νοικοκυριά του Δήμου Μυτιλήνης. Ο σκοπός του είναι η ανάλυση των χαρακτηριστικών τους και η κατανόηση όλων των πτυχών του φαινομένου, με την υιοθέτηση μιας προσέγγισης «από τη βάση στην κορυφή», καθώς και η εφαρμογή των κατάλληλων παρεμβάσεων για την άμβλυνση του φαινομένου. Συγκεκριμένα, υπό την επίβλεψη πιστοποιημένης Ενεργειακής Μέντορα, θα πραγματοποιηθούν ενεργειακοί έλεγχοι σε περίπου 100 νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, θα καταγραφούν όλα τα δεδομένα των παραμέτρων που συνθέτουν την ενεργειακή φτώχεια, τα οποία θα αναλυθούν με την εφαρμογή των κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων. Θα προκύψει έτσι η κατηγοριοποίηση της έντασης του φαινομένου και η ανάδειξη των νοικοκυριών που πλήττονται από την πιο ακραία εκδοχή του. Επίσης, θα εφαρμοστούν εξατομικευμένες παρεμβάσεις στη βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πληττόμενων νοικοκυριών, οι οποίες ποικίλουν από την εκπαίδευση για την επίτευξη συμπεριφορικών αλλαγών και την παροχή τεχνικών συμβουλών εξοικονόμησης ενέργειας, την υποστήριξη στην κατάθεση αίτησης για ένταξη στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας ή αυτοπαραγωγής ρεύματος (στις περιπτώσεις ιδιόκτητης κατοικίας), την αντικατάσταση ενεργοβόρων λαμπτήρων και την εφαρμογή θερμοανακλαστικών πάνελ, έως την ένταξη των νοικοκυριών στους ωφελούμενους της Ενεργειακής Κοινότητας Ηλιοτρόπιο Λέσβου που θα λάβουν δωρεάν ρεύμα μέσα από τα έργα παραγωγής ρεύματος που υλοποιεί.

Με την υποστήριξη

υποστήριξη κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας

Από τον Απρίλιο του 2019 το ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. και σε φυσικά πρόσωπα, που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Η Ηλιακτίδα είναι δικαιούχος του προγράμματος της υλοποίησης της Δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» (ΟΠΣ 5041706), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η συγκεκριμένη δράση έχει ενταχθεί στους Άξονες Προτεραιότητας 2,4,5, Επενδυτική Προτεραιότητα 9.5: «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

* το πρόγραμμα έχει διάρκεια 30 μήνες και ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2021

Περισσότερες από

30

Κοινωνικές Επιχειρήσεις / Εταιρείες


έλαβαν υποστηρικτικές υπηρεσιες

Περισσότερες από

20

Δράσεις Δημοσιότητας


κέντρο υποστήριξης παιδιών και οικογενειών

Το TAPUAT είναι ένα κέντρο ημέρας με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στήριξης οικογενειών (γυναίκες και παιδιά), που διαμένουν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέσβου.

Πρόκειται για ένα χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο για να παρέχει ένα ασφαλές, ευχάριστο και προσιτό περιβάλλον σε παιδιά και μητέρες, ώστε νιώθουν ασφαλείς, να παίζουν, να ξεκουραζονται και να μπορούν να έχουν μια μικρή ανάπαυλα μακριά από τη δύσκολη πραγματικότητα του ΚΥΤ Λέσβου.

Στο κέντρο συστεγάζονται και άλλες οργανώσεις, όπως η International Rescue Committee - Hellas (IRC), το Κέντρο Γυναικείων Ερευνών και Μελετών Διοτίμα (Diotima), η Κάριτας Ελλάς (Caritas), προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο σύνολο ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα υλοποιούνταν σε συνεργασία με τη International Rescue Committee - Hellas

* μέχρι της 31/12/2021

εκπαιδευτικό κέντρο άτυπης εκπαίδευσης

Το «Καλημέρα Αθηνά» ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 2019. Πρόκειται για ένα κέντρο άτυπης εκπαίδευσης, που σήμερα λειτουργεί με ανήλικους ασυνόδευτους αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, που φιλοξενούνται στους δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της Ηλιακτίδας.

Οι ωφελούμενοι διδάσκονται γλωσσικά μαθήματα (ελληνικά και αγγλικά), καθώς επίσης μαθηματικά και γεωγραφία.

Στο χώρο λαμβάνουν μέρος εκπαιδευτικές δραστηριότητες παιδιών Α.με.Α με τη συνδρομή λογοθεραπεύτριας. Επίσης, λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας πιστοποίησης ελληνομάθειας.

Στο παρελθόν κάλυπτε τις ίδιες εκπαιδευτικές ανάγκες οικογενειών αιτούντων άσυλο και προσφύγων διδάσκοντας τους ελληνικά, ενώ παράλληλα τα παιδιά τους διδάσκονταν πρώτη γραφή ή συμμετείχαν σε τμήματα δημιουργικής απασχόλησης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την KAtastrophe auf lesbos LIndern : hilfe für MEnschen am RAnde (KALI:MERA)

κοινωνική ένταξη Α.με.Α και ευπαθών ομάδων

Η Ηλιακτίδα συνεχίζει την υποστήριξη ανθρώπων με αναπηρία και άλλων ευπαθών ομάδες σε μια προσπάθεια κοινωνικής τους ένταξης. Η υποστήριξη ευπαθών ομάδων του τοπικού πληθυσμού είναι ακόμη πιο σημαντική τώρα, για την αποφυγή περιστατικών εκδήλωσης ρατσισμού, λόγω της υποστήριξης που παρέχεται σε πληθυσμούς προσφύγων και μεταναστών.


δραστηριότητες ένταξης με πρόσφυγες

Όσο περισσότεροι ωφελούμενοι χαρακτηρίζονται πρόσφυγες και παραμένουν στην Ελλάδα, είναι σημαντικό να υποστηρίζεται η ομαλή τους ένταξη στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

Η Ηλιακτίδα εφαρμόζει πιλοτικά προγράμματα ένταξης, ωστόσο δεν υπάρχουν ακόμη επαρκείς πηγές χρηματοδότησης για κάτι τέτοιο.

Ελληνικα