τι κάνουμε

στέγαση και προστασία για ευπαθείς αιτούντες άσυλο

Η Ηλιακτίδα, ήδη από την άνοιξη του 2016 έως και σήμερα, προσφέρει πάνω από 600 θέσεις φιλοξενίας στη Λέσβο, αρχικά ως συνεργάτης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και πλέον του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 2016, ανταποκρίθηκε στις έκτακτες ανάγκες δημιουργώντας επιπλέον 600 προσωρινές θέσεις φιλοξενίας σε ξενοδοχεία για την προστασία των ωφελούμενων από τις καιρικές συνθήκες.

Η Ηλιακτίδα συνεχίζει να υποστηρίζει ευάλωτες ομάδες αιτούντων άσυλο με την ένταξή της στο έργο «ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» (ΟΠΣ 5083940), προσφέροντας παροχή εναλλακτικών μορφών στέγασης, οι οποίες τοποθετούνται εντός της πόλης ή του οικιστικού ιστού σε χωριά που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από αυτή. Το κύριο μέλημα της δράσης είναι η παροχή στέγασης σε αιτούντων άσυλο σε λειτουργικά και κατάλληλα σπίτια. Στις συνοδευτικές υπηρεσίες - μεταξύ άλλων - εντάσσονται η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η μεταφορά ωφελούμενων, η υποστήριξη σε ιατρικές ανάγκες όπου είναι απαραίτητο, κ.α.

Η Δράση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.φιλοξενία και προστασία στη Λέσβο

* Οι μονάδες που λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου εντάσσονται έως και τις 30 Νοεμβρίου 2021

φιλοξενία και προστασία στο Κιλκίς


προστασία και στέγαση ανηλίκων

Η Ηλιακτίδα σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τη UNICEF έθεσε το στόχο κανένα ασυνόδευτο παιδί να μη μένει στο κέντρο κράτησης στη Μόρια.

Έτσι, δημιουργήθηκαν 9 δομές φιλοξενίας ανηλίκων (8 για αγόρια, 1 για κορίτσια) και η Μόρια άδειασε από ασυνόδευτους ανηλίκους αιτούντες άσυλο το φθινόπωρο του 2016.

Συνεχίζοντας την προσπάθεια με την ένταξη της Πράξης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: "Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων - 2022"» στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μετανάστευσης και Ασύλου 2021 - 2025 και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενσωμάτωση Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού στην εκπαίδευση».

Οι δομές φιλοξενίας στελεχώνονται 24 ώρες την ημέρα από έμπειρο προσωπικό, η συντριπτική πλειοψηφία του οποίου προέρχεται από τη Λέσβο συμβάλλοντας έτσι τόσο στην ευρύτερη αποδοχή των δομών και συνεισφέροντας στην επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης των παιδιών στην τοπική κοινωνία αλλά και στην καταπολέμηση της ανεργίας στο νησί.

Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ)

Ακόμη, από τις 15/01/2021, η Ηλιακτίδα ενισχύει την υποστηρίξη στα ασυνόδευτα ανήλικα με την υλοποίηση του έργο «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ Λέσβου για την Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στην Λέσβο - Ηλιακτίδα. Α' Μονάδα» (ΟΠΣ 5063493), από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Η πράξη αφορά στη λειτουργία διαμερισμάτων εποπτευόμενης διαβίωσης ανηλίκων ηλικίας από 16 ετών, παρέχοντάς τους υπηρεσίες υποστήριξης και επίβλεψης στους τομείς της υγιεινής, καθαριότητας και υγείας, ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, κ.α.

Οι δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων αιτούντων άσυλο

Από τον Ιανουάριο του 2018 μέχρι και σήμερα παρέχεται ασφαλής στέγαση σε 80 ασυνόδευτους ανήλικους, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, σε "Safe Area", δηλαδή ειδικούς χώρους φιλοξενίας, που βρίσκονται εντός του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέσβου.

Σήμερα, στο πλαίσιο του έργου "ΜΕRΙΜΝΑ – Safeguarding children at Greek border points", παρέχεται στους ωφελούμενους κοινωνική υποστήριξη και επίβλεψη, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ψυχαγωγική / αθλητική απασχόληση, καθώς και ιατρική περίθαλψη.

Στόχος του προγράμματος είναι η καθολική υποστήριξη και η ενδυνάμωση των ασυνόδευτων ανηλίκων σε κατάλληλο πλαίσιο εξατομικευμένης φροντίδας και προστασίας, σύμφωνα με τις αναπτυξιακές τους ανάγκες, ικανότητες και δεξιότητες, με απώτερο σκοπό την αυτονόμηση των ωφελούμενων και την ομαλή κοινωνική τους ένταξη.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη DG HOME και υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM)

* Η δομή ασφαλούς διαμονής εντάσσονταν έως και τις 31 Ιανουαρίου 2022

υποστήριξη κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας

Από τον Απρίλιο του 2019 το ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. και σε φυσικά πρόσωπα, που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Η Ηλιακτίδα είναι δικαιούχος του προγράμματος της υλοποίησης της Δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» (ΟΠΣ 5041706), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η συγκεκριμένη δράση έχει ενταχθεί στους Άξονες Προτεραιότητας 2,4,5, Επενδυτική Προτεραιότητα 9.5: «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

* το πρόγραμμα έχει διάρκεια 30 μήνες και ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2021

Περισσότερες από

30

Κοινωνικές Επιχειρήσεις / Εταιρείες


έλαβαν υποστηρικτικές υπηρεσιες

Περισσότερες από

20

Δράσεις Δημοσιότητας


κέντρο υποστήριξης παιδιών και οικογενειών

Το TAPUAT είναι ένα κέντρο ημέρας με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στήριξης οικογενειών (γυναίκες και παιδιά), που διαμένουν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέσβου.

Πρόκειται για ένα χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο για να παρέχει ένα ασφαλές, ευχάριστο και προσιτό περιβάλλον σε παιδιά και μητέρες, ώστε νιώθουν ασφαλείς, να παίζουν, να ξεκουραζονται και να μπορούν να έχουν μια μικρή ανάπαυλα μακριά από τη δύσκολη πραγματικότητα του ΚΥΤ Λέσβου.

Στο κέντρο συστεγάζονται και άλλες οργανώσεις, όπως η International Rescue Committee - Hellas (IRC), το Κέντρο Γυναικείων Ερευνών και Μελετών Διοτίμα (Diotima), η Κάριτας Ελλάς (Caritas), προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο σύνολο ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τη International Rescue Committee - Hellas.

εκπαιδευτικό κέντρο άτυπης εκπαίδευσης

Το «Καλημέρα Αθηνά» ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 2019. Πρόκειται για ένα κέντρο άτυπης εκπαίδευσης, που σήμερα λειτουργεί με ανήλικους ασυνόδευτους αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, που φιλοξενούνται στους δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της Ηλιακτίδας.

Οι ωφελούμενοι διδάσκονται γλωσσικά μαθήματα (ελληνικά και αγγλικά), καθώς επίσης μαθηματικά και γεωγραφία.

Στο χώρο λαμβάνουν μέρος εκπαιδευτικές δραστηριότητες παιδιών Α.με.Α με τη συνδρομή λογοθεραπεύτριας. Επίσης, λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας πιστοποίησης ελληνομάθειας.

Στο παρελθόν κάλυπτε τις ίδιες εκπαιδευτικές ανάγκες οικογενειών αιτούντων άσυλο και προσφύγων διδάσκοντας τους ελληνικά, ενώ παράλληλα τα παιδιά τους διδάσκονταν πρώτη γραφή ή συμμετείχαν σε τμήματα δημιουργικής απασχόλησης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την KAtastrophe auf lesbos LIndern : hilfe für MEnschen am RAnde (KALI:MERA)

κοινωνική ένταξη Α.με.Α και ευπαθών ομάδων

Η Ηλιακτίδα συνεχίζει την υποστήριξη ανθρώπων με αναπηρία και άλλων ευπαθών ομάδες σε μια προσπάθεια κοινωνικής τους ένταξης. Η υποστήριξη ευπαθών ομάδων του τοπικού πληθυσμού είναι ακόμη πιο σημαντική τώρα, για την αποφυγή περιστατικών εκδήλωσης ρατσισμού, λόγω της υποστήριξης που παρέχεται σε πληθυσμούς προσφύγων και μεταναστών.


δραστηριότητες ένταξης με πρόσφυγες

Όσο περισσότεροι ωφελούμενοι χαρακτηρίζονται πρόσφυγες και παραμένουν στην Ελλάδα, είναι σημαντικό να υποστηρίζεται η ομαλή τους ένταξη στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

Η Ηλιακτίδα εφαρμόζει πιλοτικά προγράμματα ένταξης, ωστόσο δεν υπάρχουν ακόμη επαρκείς πηγές χρηματοδότησης για κάτι τέτοιο.

Ελληνικα