τι κάνουμε

στέγαση και προστασία για ευπαθείς αιτούντες ασύλου

Η Ηλιακτίδα αυτή τη στιγμή προσφέρει πάνω από 600 θέσεις φιλοξενίας στη Λέσβο ως συνεργάτης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 2016 ανταποκρίθηκε, επίσης, σε έκτακτες ανάγκες δημιουργώντας επιπλέον 600 προσωρινές θέσεις φιλοξενίας σε ξενοδοχεία για να προστατεύσει ωφελούμενους από το κρύο.


φιλοξενία και προστασία - λέσβος

Η Ηλιακτίδα υποστηρίζει ευάλωτες ομάδες αιτούντων ασύλου στην Ελλάδα μέσα από την παροχή εναλλακτικών μορφών στέγασης μέσα στον οικιστικό ιστό (διαμερίσματα και κτήρια), με τον συνδυασμό ψυχολογικής και έως ένα βαθμό νομικής υποστήριξης. Επιπλέον υποστηρίζει με οικονομική βοήθεια σε μετρητά, μέσω του σχετικού προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες


προστασία και στέγαση ανηλίκων

Η Ηλιακτίδα σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και την UNICEF έθεσε τον στόχο κανένα ασυνόδευτο παιδί να μην μένει στο κέντρο κράτησης στη Μόρια.

Έτσι δημιουργήθηκαν 9 σπίτια φιλοξενίας (8 για αγόρια, 1 για κορίτσια) και η Μόρια άδειασε από ασυνόδευτους ανηλίκους αιτούντες άσυλο το φθινόπωρο του 2016. Συνεχίζουμε την προσπάθεια σε συνεργασία με την 1η Τροποποίηση της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2018» με κωδικό ΟΠΣ 5017282 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης ώστε ασυνόδευτοι ανήλικοι αιτούντες άσυλο να μένουν όσο το δυνατόν μικρότερο διάστημα στη Μόρια.

κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων προσφύγων

Λειτουργούμε δύο κέντρα φιλοξενίας, συνολικά 80 ασυνοδεύτων ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών, στα Ιωάννινα και την Καστοριά, στο πλαίσιο του προγράμματος ERAcUMiC που υλοποιείται από την Ηλιακτίδα και τον IOM Greece! Το πρόγραμμα "Providing Education and Immediate Accommodation to Migrant Children in Greeece, PEDIA" χρηματοδοτείται από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

 

κοινωνική ένταξη αμέα και ευπαθών ομάδων

Η Ηλιακτίδα συνεχίζει την υποστήριξη ανθρώπων με αναπηρία και άλλες ευπαθείς ομάδες σε μια προσπάθεια κοινωνικής ένταξης. Η υποστήριξη ευπαθών ομάδων του τοπικού πληθυσμού είναι ακόμη πιο σημαντική τώρα, για την αποφυγή περιστατικών εκδήλωσης ρατσισμού, λόγω της υποστήριξης που υπάρχει σε πληθυσμούς προσφύγων και μεταναστών.


δραστηριότητες ένταξης με πρόσφυγες

Όσο περισσότεροι ωφελούμενοι χαρακτηρίζονται πρόσφυγες και παραμένουν στην Ελλάδα, είναι σημαντικό να υποστηρίζεται η ομαλή τους ένταξη στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

Η Ηλιακτίδα εφαρμόζει πιλοτικά προγράμματα ένταξης, ωστόσο δεν υπάρχουν ακόμη επαρκείς πηγές χρηματοδότησης για κάτι τέτοιο.

Ελληνικα