4 Απριλίου 2017

Προκήρυξη θέσης για διοικητικό υπάλληλο

  Τρίτη 04/04/2017
14 Ιανουαρίου 2017

Προκήρυξη θέσης Βοηθού Λογιστή

12 Δεκεμβρίου 2016

Προκήρυξη για διοικητικούς υπαλλήλους – ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ

14 Ιουλίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

18 Μαΐου 2016

Προκύρηξη θέσης Γεωπόνου

4 Μαρτίου 2015

Πρόσληψη Γεωπόνου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ
Ελληνικα