Αποτελέσματα Προκήρυξης (08-12-2022) Ειδικότητα: Διερμηνέας Σομαλικών

 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
16591 11 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
16592 10

Αποτελέσματα Προκήρυξης 8-12-2022 Διερμηνέας Σομαλικών

Ελληνικα