Αποτελέσματα Προκήρυξης (20-10-2022) Ειδικότητα: ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
16428 135 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
16430 134.66  
16431 134.33  
16424 134  
16416 133.66  
16395 133.33  
16412 133  
16413 132  
16417 131  
16401 130  
16402 129.66  
16435 129.33  
16391 129  
16408 128.66  
16432 128.33  
16389 128  
16387 127.66  
16384 127.33  
16381 127  
16405 126.33  
16422 126  
16437 125.33  
16404 125  
16386 124  
16438 123  
16393 122  
16396 116  
16385 112  
16397 110  
16433 105  
16425 100  
16400 99  
16427 98  
16406 98  
16390 97  
16429 97  
16426 ‘Ελλειψη Απαραίτητου Δικαιολογητικού
16410 Δεν προσήλθε στη συνέντευξη
16419 Δεν προσήλθε στη συνέντευξη
16388 Δεν προσήλθε στη συνέντευξη
16436 Δεν προσήλθε στη συνέντευξη
16382 Δεν προσήλθε στη συνέντευξη
16434 Δεν προσήλθε στη συνέντευξη

Αποτελέσματα-Προκήρυξης-20-10-2022-Φροντιστής

Ελληνικα