Αποτελέσματα Προκήρυξης (13-2-2023) Ειδικότητα: Κοινωνικός Λειτουργός

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Αίτησης

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
16792 150 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
16821 149
16805 148  
16816 147  
16817 140  
16807 130  
16806 120  
16796 ΑΠΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
16819 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
16820 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
16804 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
16815 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Αποτελέσματα Προκήρυξης 13-2-2023 Κοιν. Λειτουργός

Ελληνικα