Αποτελέσματα Προκήρυξης (9-1-2023) Ειδικότητα: Διερμηνέας Σομαλικών

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
16695 11 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
16679 10
16669 9  

Αποτελέσματα Προκήρυξης 9-1-2023 Διερμηνέας Σομαλικών

 

Ελληνικα