10 Οκτωβρίου 2018

Προκήρυξη (11/10/2018) Ψυχολόγοι

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για το 2018» με βάση την απόφαση ένταξης […]
9 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών (Καστοριά) (10-10-2018)

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Emergency Response in Accomodating Unaccompanied Migrant Children – ERAcUMiC» για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, στην πόλη της […]
9 Οκτωβρίου 2018

Αποτελέσματα προκήρυξης εκπαιδευτικών (14/09/2018)

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της προκήρυξης θέσεων εκπαιδευτικών (14/09/2018): Αποτελέσματα-Προκήρυξης-14-09-2018-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  
9 Οκτωβρίου 2018

Προκήρυξη θέσης λογιστή (09/10/2018)

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, 1o χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης Λουτρών, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Accommodation and Assistance to asylum seekers and recognized refugees» με […]
2 Οκτωβρίου 2018

Αποτελέσματα προκήρυξης 13-9-2018 / Διερμηνείς

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της προκήρυξης (13-9-2018) για διερμηνείς. Αποτελέσματα-Προκήρυξης-13-09-2018-Διερμηνείς-Φαρσί
27 Σεπτεμβρίου 2018

Αποτέλεσμα προκήρυξης (10/9/2018) – Κοινωνικοί Λειτουργοί

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της προκήρυξης θέσεων κοινωνικών λειτουργών (10/9/2018): Αποτελέσματα-Προκήρυξης-10-09-2018-Κοιν.-Λειτουργοι
21 Σεπτεμβρίου 2018

Αποτελέσματα Προκήρυξης (06-9-2018) Θέσεις ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της προκήρυξης για θέσεις ψυχολόγων (06/09/2018) Αποτελέσματα-Προκήρυξης-06-09-2018-Ψυχολόγοι
14 Σεπτεμβρίου 2018

Προκήρυξη (14/09/2018) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΣ ή ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ)

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για το 2018» με βάση την απόφαση ένταξης […]
13 Σεπτεμβρίου 2018

Προκήρυξη (13/09/2018) Διερμηνείς Φαρσί

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για το 2018» με βάση την απόφαση ένταξης […]
10 Σεπτεμβρίου 2018

Προκήρυξη (10/9/2018) – Κοινωνικοί Λειτουργοί

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για το 2018» με βάση την απόφαση ένταξης […]
6 Σεπτεμβρίου 2018

Προκήρυξη (06/09/2018) Ψυχολόγοι

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για το 2018» με βάση την απόφαση ένταξης […]
11 Ιουνίου 2018

Αποτελέσματα προκήρυξης ψυχολόγων 22-5-2018

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της προκήρυξης για θέσεις ψυχολόγων (22/5/2018): Αποτελέσματα-Προκήρυξης-22-5-2018-Ψυχολόγοι
21 Μαΐου 2018

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων προκήρυξης μαγείρων

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της προκήρυξης για θέσεις μαγείρων: Αποτελέσματα-Προκήρυξη-29-3-2018-Μάγειρες
21 Μαΐου 2018

Προκήρυξη θέσεων ψυχολόγων 22-05-2018

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για το 2018» με βάση την απόφαση ένταξης με […]
4 Μαΐου 2018

Αποτελέσματα προκήρυξης 21/03/2018 για Κοινωνικούς Λειτουργούς

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της προκήρυξης 21/03/2018 για κοινωνικούς λειτουργούς. Αποτελεσματα-προκήρυξης-21-03-2018-Κοιν.Λειτουργοί
Ελληνικα