ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
16674 19 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
16673 18.66  
16648 18.33  
16678 18  
16671 17.66  
16672 Δεν παρέστει στη συνέντευξη
16670 Έλλειψη απαραίτητου δικαιολογητικού
16675 Έλλειψη απαραίτητου δικαιολογητικού
16683 Έλλειψη απαραίτητου δικαιολογητικού
16685 Έλλειψη απαραίτητου δικαιολογητικού

Αποτελέσματα Προκήρυξης 5-1-2023 Ψυχολόγος

Ελληνικα