Αποτελέσματα Προκήρυξης (24-4-2023) Ειδικότητα: Διερμηνέας Σομαλικών

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
16934 110 ΕΠΙΤΥΧΩΝ

 

Αποτελέσματα Προκήρυξης 24-4-2023 Διερμηνέας Σομαλικών

Ελληνικα