Διαγωνισμοί προμηθειών και υπηρεσιών

12 Φεβρουαρίου 2019

Προμήθεια Τροφίμων Νωπών και Μακράς Διάρκειας

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, δημοσιεύει αύριο, Τετάρτη 13/02/2019 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. τη διακήρυξη με αριθμό […]
6 Φεβρουαρίου 2019

Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης λεωφορείου πενήντα θέσεων και υπηρεσιών οδηγού λεωφορείου

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αποστέλλει πρόσκλησή της για την «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης ενός (1) […]
31 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση για Ιματισμό με αρ. 12-2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για την προμήθεια επίπλων στο πλαίσιο του έργου […]
31 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση για προμήθεια επίπλων με αριθμό 11/2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για την προμήθεια επίπλων στο πλαίσιο του έργου […]
28 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση για εξωτερικό συνεργάτη για υπηρεσίες αποφράξεων με αριθμό 10/2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για εξωτερικό συνεργάτη για υπηρεσίες αποφράξεων στο πλαίσιο […]
28 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση για εξωτερικό συνεργάτη «Ψυκτικό» με αριθμό 09/2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για εξωτερικό συνεργάτη «Ψυκτικό» στο πλαίσιο των έργων […]
28 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση για εξωτερικό συνεργάτη για υπηρεσίες σχετικές με τζάμια, κρύσταλλα και καθρέπτες με αριθμό 08/2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για τοπικό εξωτερικό συνεργάτη ο οποίος ασχολείται με […]
23 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση για υπηρεσίες αντιγραφής κλειδιών με αριθμό 07/2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αποστέλλει πρόσκλησή της για υπηρεσίες αντιγραφής κλειδιών με αριθμό 07/2019 […]
23 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση για Εξωτερικό Συνεργάτη «Τεχνικό Πλυντηρίων Ρούχων» με αρ.06/2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αποστέλλει πρόσκλησή της για Εξωτερικό Συνεργάτη «Τεχνικό Πλυντηρίων Ρούχων» στο […]
Ελληνικα