Διαγωνισμοί προμηθειών και υπηρεσιών

23 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση για υπηρεσίες αντιγραφής κλειδιών με αριθμό 07/2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αποστέλλει πρόσκλησή της για υπηρεσίες αντιγραφής κλειδιών με αριθμό 07/2019 […]
23 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση για Εξωτερικό Συνεργάτη «Τεχνικό Πλυντηρίων Ρούχων» με αρ.06/2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αποστέλλει πρόσκλησή της για Εξωτερικό Συνεργάτη «Τεχνικό Πλυντηρίων Ρούχων» στο […]
18 Ιανουαρίου 2019

Προμήθεια λευκών συσκευών και μικροσυσκευών με αριθμό 05/2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αποστέλλει πρόσκλησή της για την «Προμήθεια λευκών συσκευών και μικροσυσκευών» […]
17 Ιανουαρίου 2019

Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – απολύμανσης και προμήθεια δολωματικών σταθμών μυοκτονίας με αριθμό 04/2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει τοπικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – […]
15 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση για Μίσθωση τεσσάρων (4) οχημάτων τύπου VAN 9θέσιων με αριθμό 03/2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση τεσσάρων (4) οχημάτων τύπου […]
15 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση για Ένδυση, εσώρουχα, υπόδηση και είδη ταξιδιού με αριθμό 02/2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει τοπικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών ένδυσης, εσωρούχων, […]
11 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση για προμήθεια γραφικής ύλης με αρ. 01-2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων γραφείου στο […]
4 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση 27/2018 για εξωτερικό συνεργάτη Αλουμινά

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη για υπηρεσίες Αλουμινά […]
30 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση για Προσφορές για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού με αριθμό 25/2018

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» στο πλαίσιο των έργων […]