Πρόσκληση για Προσφορές ειδών οικιακού εξοπλισμού για χώρο φιλοξενίας – Λευκές Συσκευές και Μικροσυσκευές με αριθμό 15/2018

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1οχλμ Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ.81100, αιτείται προσφορών για «Παροχή ειδών οικιακού εξοπλισμού για χώρο φιλοξενίας – Λευκές Συσκευές και Μικροσυσκευές» στο πλαίσιο του έργου «Integrated Child and Family Support Hub (TAPUAT) and non-formal education for refugee and migrant women and children in Lesvos» που υλοποιεί σε συνεργασία με τη Unicef.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 3 Μαΐου 2018, στις 15:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο:

Πρόσκληση-για-συσκευές-με-αριθμ.15-2018

Ελληνικα