Προκήρυξη θέσεων ψυχολόγων (13-11-2018)
12 Νοεμβρίου 2018
Πρόσκληση για προσφορές για εξωτερικό συνεργάτη με αριθμό 21/2018
14 Νοεμβρίου 2018

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για «Κατασκευή τοίχου από γυψοσανίδα» στο πλαίσιο των έργων που υλοποιεί η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους (με υπογραφή, σφραγίδα, ημερομηνία) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@iliaktida-amea.gr, ή να παραδώσουν στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης – Λουτρών) σε κλειστό φάκελο την προσφορά υπόψιν Ρόκου Ίριδας μέχρι και την Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018 στις 17:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω επισυναπτόμενο:

Πρόσκληση Τοίχος από Γυψοσανίδα

Ελληνικα