Πρόσκληση για Προσφορές για «Προμήθεια Υλικών (οικοδομικά, ξυλουργικά, χρώματα και αναλώσιμα)» με αριθμό 24/2018

Πρόσκληση για Προσφορές για «Χειμερινή ένδυση, υπόδηση, εσώρουχα για Καστοριά» με αρ. 23/2018
26 Νοεμβρίου 2018
Πρόσκληση για Προσφορές για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού με αριθμό 25/2018
30 Νοεμβρίου 2018

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια υλικών (οικοδομικά, ξυλουργικά, χρώματα και αναλώσιμα)» στο πλαίσιο των έργων που υλοποιεί η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018, στις 17:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω επισυναπτόμενο έγγραφο:

Πρόσκληση για Προμήθεια υλικών με αρ. 24-2018

Ελληνικα