Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για «Προμήθεια αναλώσιμων (για τεχνικές, υδραυλικές εργασίες)» στο πλαίσιο των έργων που υλοποιεί η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου, στις 17:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω επισυναπτόμενο έγγραφο:

Πρόσκληση για Αναλώσιμα για τεχνικές, υδραυλικές εργασίες με αρ. 26-2018…