Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών , Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για «Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – απολύμανσης και προμήθεια δολωματικών σταθμών μυοκτονίας» στο πλαίσιο των έργων που υλοποιεί η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018, στις 11:00 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο:

Πρόσκληση-για-Απεντόμωση-Απολύμανση-Δολωματικούς-με-αριθμ.14-2018

Ελληνικα