Διαγωνισμοί προμηθειών και υπηρεσιών

5 Σεπτεμβρίου 2019

Προμήθεια ενός (1) καταστροφέα εγγράφων με αριθμό 22-2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αποστέλλει πρόσκληση για αναζήτηση προσφορών για την προμήθεια ενός (1) […]
27 Αυγούστου 2019

Απόφαση έγκρισης πρακτικού κατακύρωσης αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού 17/2019 για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων τύπου VAN 9θέσεων

Δείτη την απόφαση έγκρισης πρακτικού κατακύρωσης αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού 17/2019 για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων τύπου VAN 9θέσεων: Κατακύρωση-αποτελεσμάτων-διαγωνισμού-17-2019  
27 Αυγούστου 2019

Προμήθεια ενός (1) εκτυπωτή – πολυμηχανήματος με αρ. 21-2019

Παρατίθενται το κείμενο και τα παραρτήματα της πρόσκλησης για την προμήθεια ενός (1) εκτυπωτή – πολυμηχανήματος: Πρόσκληση για Εκτυπωτή – Πολυμηχάνημα με αρ.21-2019 Παράρτημα Α για […]
15 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση για προμήθεια καθαριστικών και ειδών προσωπικής υγιεινής με αρ. 20/2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αποστέλλει πρόσκληση για την προμήθεια καθαριστικών και ειδών προσωπικής υγιεινής […]
12 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση για προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων με αρ. 19-2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αποστέλλει πρόσκληση για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων γραφείου […]
12 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση για είδη ένδυσης, εσωρούχων και υπόδησης με α/α 18/2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αποστέλλει πρόσκληση για την προμήθεια ειδών ένδυσης, εσωρούχων και υπόδησης […]
10 Ιουνίου 2019

Διακήρυξη για μίσθωση τεσσάρων (4) οχημάτων VAN με αρ.17-2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αποστέλλει διακήρυξη για τη μίσθωση τριών (3) οχημάτων τύπου VAN […]
22 Μαΐου 2019

Πρόσκληση για κατασκευές και επισκευές αλουμινίου με αρ.16-2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αποστέλλει πρόσκλησή της για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη εργασιών […]
18 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση για προσφορές για την προμήθεια ελαφρών γευμάτων (snack) με αριθμό 15/2019

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει τοπικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ελαφρών γευμάτων (snack) […]
Ελληνικα