Πρόσκληση για Προσφορές για «Χειμερινή ένδυση, υπόδηση, εσώρουχα για Ιωάννινα» με αρ. 22/2018

Πρόσκληση για προσφορές για εξωτερικό συνεργάτη με αριθμό 21/2018
14 Νοεμβρίου 2018
Πρόσκληση για Προσφορές για «Χειμερινή ένδυση, υπόδηση, εσώρουχα για Καστοριά» με αρ. 23/2018
26 Νοεμβρίου 2018

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για «Χειμερινή ένδυση, υπόδηση, εσώρουχα για Ιωάννινα» στο πλαίσιο του έργου “Emergency Response in Accommodating Unaccompanied Migrant Children – ERAcUMiC” που υλοποιείται σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης στα Ιωάννινα.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018, στις 17:00.

Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω αρχεία:

Χειμερινή-ένδυση-υπόδηση-εσώρουχα-για-Ιωάννινα-με-αρ.22-2018

Έντυπο προσφοράς προς συμπλήρωση για Ιωάννινα