Πρόσκληση για υπηρεσίες απεντόμωσης – απολύμανσης και προμήθεια δολωματικών σταθμών μυοκτονίας

Πρόσκληση για προσφορές για κατασκευαστικές εργασίες και εσωτερική διαμόρφωση κτιρίου στη Λάρσο Μυτιλήνης
10 Ιανουαρίου 2020
Πρόσκληση για προμήθεια ειδών εξοπλισμού κατοικιών για χώρους φιλοξενίας
16 Ιανουαρίου 2020

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – απολύμανσης και προμήθεια δολωματικών σταθμών μυοκτονίας στο πλαίσιο των έργων και των δράσεων που υλοποιεί για το οικονομικό έτος 2020:

  • “ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers on Lesvos” που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR),
  • 3η Τροποποίηση της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2018», με κωδικό ΟΠΣ 5017282 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης,
  • «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2019 Δομή Σκρα 5», με κωδικό MIS 5041653 και συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης,
  • “Integrated Child and Family Support Hub (TAPUAT) and non-formal education for refugee and migrant women and children in Lesvos” που υλοποιεί σε συνεργασία με τη UNICEF,
  • “ΜΕRΙΜΝΑ – Safeguarding children at Greek border points” που χρηματοδοτείται από τη DG HOME και υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM),
  • «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΣΠΑ 2014-2020,
  • KAtastrophe auf lesbos LIndern : hilfe für MEnschen am RAnde (KALI:MERA).

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020, στις 10:00 π.μ.

Περισσότερα στα επισυναπτόμενα αρχεία:
Πρόσκληση για απεντόμωση απολύμανση – δολωματικούς με αρ. 5-2020
Πρότυπο οικονομικής προσφοράς 5-2020

Ελληνικα