Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη για υπηρεσίες Αλουμινά στο πλαίσιο του έργου “Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees” που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018, στις 17:00.

Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία:

Πρόσκληση για Εξωτερικό Συνεργάτη Αλουμινά με αρ.27-2018

Πρότυπη φόρμα προσφοράς