Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων γραφείου στο πλαίσιο των έργων που υλοποιεί για το οικονομικό έτος 2019.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019, στις 17:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο:

Πρόσκληση για προμήθεια γραφικής ύλης με αρ. 01-2019 (ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ)