8 Μαρτίου 2021

Προκήρυξη (8/3/2021) Κοιν. Λειτουργός Εποπτευόμενα Διαμερίσματα – Λέσβος

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ Λέσβου για την Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στην Λέσβο- Ηλιακτίδα. Α’ Μονάδα» με κωδικό ΟΠΣ 5063493 από […]
8 Μαρτίου 2021

Αποτελέσματα Προκήρυξης (01-02-2021) Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 13650 28,81 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 13631 28,1   13632 27,99   13639 27,8   13649 27,04   13640 25,03   13635 24,4   13629 24,27   13637 21,85   13630 21,7   13646 […]
5 Μαρτίου 2021

Αποτελέσματα Προκήρυξης (07-01-2021) Ειδικότητα: Οικονομικός / Διοικητικός Υπεύθυνος

Αποτελέσματα Προκήρυξης (07-01-2021) – Ειδικότητα:  Οικονομικός/Διοικητικός Υπεύθυνος ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 13426 28,09 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 13422 28,02 13317 26,19 13421 25,11 13318 24,32 13424 23,65 13477 22,3 13319 22,06 13425 21,08 13423 19,1 13316 – Δεν προσήλθε […]
5 Μαρτίου 2021

Προκήρυξη (05/03/2021) Διερμηνέας Σομάλι

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της A) Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες […]
26 Φεβρουαρίου 2021

Αποτελέσματα Προκήρυξης (07-01-2021) Ειδικότητα: Παιδαγωγός

Ειδικότητα:  Παιδαγωγός ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 13428 33,77 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 13485 32,72 13432 30,99 13329 29,94 13440 27,4 13442 27,04 13483 26,47 13326 25,81 13323 25,58 13435 23,41 13327 21,37 13324 20,94 13436 20,77 13437 20,7 […]
19 Φεβρουαρίου 2021

Αποτελέσματα Προκήρυξης (07-01-2021) Δικηγόρος

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 13386 31,33 Επιτυχών 13384 25,1   13383 24,82   13382 23,78   13388 23,28   13349 20,32   13476 20,23   13387 19,25   13385 19,1   13299 16,38   Αποτελέσματα […]
18 Φεβρουαρίου 2021

Προκήρυξη Κοιν. Eπιστήμων Λέσβος ESTIA 2021

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021» με κωδικό ΟΠΣ 5083940 από […]
10 Φεβρουαρίου 2021

Αποτελέσματα Προκήρυξης Κοιν. Λειτουργός Εποπτευόμενα Διαμερίσματα – Λέσβος (20-01-2021)

Αποτελέσματα Προκήρυξης Κοινωνικοί Λειτουργοί ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 13546 28,18 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 13545 28,01   13549 22,93   13548 22,73   13547 22,59   13550 – έλλειψη απαραίτητου προσόντος 13551 – έλλειψη απαραίτητου προσόντος Αποτελέσματα Προκήρυξης […]
10 Φεβρουαρίου 2021

Αποτελέσματα Προκήρυξης Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στην Λέσβο (07-01-2021)

Ειδικότητα:  Κοινωνικός Λειτουργός ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 13313 – έλλειψη απαραίτητου προσόν 13350 – έλλειψη απαραίτητου προσόν 13420 – έλλειψη απαραίτητου προσόν   Ειδικότητα:  Φροντιστής  ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 13447 37,66 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 13472 37,5 ΕΠΙΤΥΧΩΝ […]
5 Φεβρουαρίου 2021

Αποτελέσματα Προκήρυξης (15-01-2021) Κοινωνικοί Λειτουργοί

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 13530 21,00 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 13532 20,84   13533 20,68   13537 20,59   13540 19,93   13531 19,73   13535 19,61   13536 18,34   13539 15,97   13538 15,51   13534 […]
2 Φεβρουαρίου 2021

Προκήρυξη (1/2/2021) Εκπαιδευτικοί

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας για την υλοποίηση, της σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1078/29-12-2020 επιστολή του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων για τη συνέχιση χρηματοδότησης […]
22 Ιανουαρίου 2021

Αποτελέσματα προκήρυξης για Κιλκίς

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Επόπτης ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 13243 18 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 13257 11 13252 10,66 13240 10,33 13239 10 13246 9,66 13247 9,33 13248 – Δεν προσήλθε ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Δικηγόρος ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 13245 30,83 […]
20 Ιανουαρίου 2021

Προκήρυξη Κοιν. Λειτουργός Εποπτευόμενα Διαμερίσματα – Λεσβος

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης: «Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στην Λέσβο – Ηλιακτίδα. Α’ Μονάδα» με Κωδικό ΟΠΣ 5063493 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης […]
15 Ιανουαρίου 2021

Προκήρυξη (15/1/2021) Κοινωνικοί Λειτουργοί

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας για την υλοποίηση, της σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1078/29-12-2020 επιστολή του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων για τη συνέχιση χρηματοδότησης […]
14 Ιανουαρίου 2021

Αποτελέσματα Προκήρυξης (16-12-2020) ΕΣΤΙΑ ΙΙ – Κιλκίς

  ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 13231 28,99 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 13234 28,02   13229 27,11   13192 – ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 13232 – ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 13209 – ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 13233 – ΕΛΛΕΙΠΗΣ […]