28 Μαρτίου 2024

Προκήρυξη (27/3/2024) Ψυχολόγος.

Μυτιλήνη, 27η Μαρτίου 2024                                                                                                                                                     Αρ. Πρωτ. 18520 Προκήρυξη (27/3/2024) Ψυχολόγος. Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης των Πράξεων «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση των Έργων […]
26 Μαρτίου 2024

Αποτελέσματα Προκήρυξης (11-03-2024) Ειδικότητα: Προσωπικό Καθαριότητας

Ημερομηνία: 26 Μαρτίου 2024                                                  Αρ. Πρωτοκόλλου: 18518   Αποτελέσματα Προκήρυξης (11-03-2024) Ειδικότητα:  Προσωπικό Καθαριότητας Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 18474 130 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 18488 129   18481 127   18469 126   18460 125   18504 […]
11 Μαρτίου 2024

Προκήρυξη (11/03/2024) Προσωπικό Καθαριότητας

Μυτιλήνη, 8 Μαρτίου 2024                                                                                                                                                                         Αρ. Πρωτ. 18454 Προκήρυξη (11/03/2024) Προσωπικό Καθαριότητας Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης των Πράξεων «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση […]
7 Μαρτίου 2024

Announcement Results (23-02-2024) Specialty: Creole – Sierra Leonean Interpreters

Date: February 7, 2024                                                                       No. Protocol: 18450   Announcement Results (23-02-2024) Specialty: Creole – Sierra Leonean Interpreters Protocol number UNITS RESULT 18426 90 SUCCESS 18427 60     Results Creole Sierra Leonean Interpreters 23-02-2024
7 Μαρτίου 2024

Announcement Results (23-02-2024) Specialty: Amharic Interpreter

Date: February 7, 2024                                                                       No. Protocol: 18449   Announcement Results (23-02-2024) Specialty: Amharic Interpreter Protocol number UNITS RESULT 18430 100 SUCCESS   Results Amharic Interpreters 23-02-2024
7 Μαρτίου 2024

Announcement Results (23-02-2024) Specialty: Somali Interpreters

Date: February 7, 2024                                                                       No. Protocol: 18448   Announcement Results (23-02-2024) Specialty: Somali Interpreters Protocol number UNITS RESULT 18439 115 SUCCESS 18428 – Lack of necessary supporting document Results Somali Interpreters 23-02-2024
7 Μαρτίου 2024

Αποτελέσματα Προκήρυξης (23-02-2024) /Ειδικότητα: Διερμηνέας ΚΡΕΟΛΙ –Σιέρρα Λεόνε

Ημερομηνία: 7 Μαρτίου 2024                                                  Αρ. Πρωτοκόλλου: 18450     Αποτελέσματα Προκήρυξης (23-02-2024) Ειδικότητα:  Διερμηνέας ΚΡΕΟΛΙ –Σιέρρα Λεόνε Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 18426 90 Επιτυχών 18427 60     Αποτελέσματα Προκήρυξης 23-02-2024 ΔΙΕΡΜ. ΚΡΕΟΛΙ
7 Μαρτίου 2024

Αποτελέσματα Προκήρυξης (23-02-2024) /Ειδικότητα: Διερμηνέας Αμαρικά

Ημερομηνία: 7 Μαρτίου 2024                                                  Αρ. Πρωτοκόλλου: 18449     Αποτελέσματα Προκήρυξης (23-02-2024) Ειδικότητα:  Διερμηνέας ΑΜΑΡΙΚΑ Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 18430 100 ΕΠΙΤΥΧΩΝ   Αποτελέσματα Προκήρυξης 23-02-2024 ΔΙΕΡΜ. ΑΜΑΡΙΚΑ
7 Μαρτίου 2024

Αποτελέσματα Προκήρυξης (23-02-2024) /Ειδικότητα: Διερμηνέας Σομαλικών

Ημερομηνία: 7 Φεβρουαρίου 2024                                                  Αρ. Πρωτοκόλλου: 18448     Αποτελέσματα Προκήρυξης (23-02-2024) Ειδικότητα:  Διερμηνείς Σομαλικών Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 18439 115 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 18428 – Έλλειψη απαραίτητου δικαιολογητικού Αποτελέσματα Προκήρυξης 23-02-2024 ΔΙΕΡΜ.ΣΟΜΑΛΙΚΩΝ
29 Φεβρουαρίου 2024

Αποτελέσματα Προκήρυξης (15-02-2024) Ειδικότητα: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Ημερομηνία: 29 Φεβρουαρίου 2024                                                Αρ. Πρωτοκόλλου: 18420   Αποτελέσματα Προκήρυξης (15-02-2024) Ειδικότητα:  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ   Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ 18374 135 18360 134 18377 130 18391 129 18381 128 18398 127 18382 126 18388 […]
23 Φεβρουαρίου 2024

Interpreter’s Call (23/02/2024) Somali or Amharic or Sierra Leonean Creole. Lesvos

ILIAKTIDA AMKE, based in Lesvos, announces jobs within the framework of the implementation of the Action “Grant N.P. ILIAKTIDA AMKE for the implementation of Projects 1) ¨K.F.A.A. ¨Bostani¨ in Lesbos¨ with OPS code 6001651, 2) […]
23 Φεβρουαρίου 2024

Προκήρυξη (23/02/2024) Διερμηνέας Σομαλικών, Αμαρικά, Κρεολή

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης των Πράξεων «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση των Έργων 1) ¨Κ.Φ.Α.Α. ¨Βοστάνη¨ στη Λέσβο¨ με κωδικό ΟΠΣ 6001651, 2) […]
15 Φεβρουαρίου 2024

Προκήρυξη (15/02/2024) Υπεύθυνος Καθημερινής Φροντίδας

Μυτιλήνη, 15 Φεβρουαρίου 2024                                                                                                                                                                            Αρ. Πρωτ. 18345 Προκήρυξη (15/02/2024) Υπεύθυνος Καθημερινής Φροντίδας Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης των Πράξεων «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την […]
15 Φεβρουαρίου 2024

Αποτελέσματα Προκήρυξης (01-02-2024) / Ειδικότητα: Νοσηλευτής/Βοηθ. Νοσηλευτή

Ημερομηνία: 15 Φεβρουαρίου 2024                                                Αρ. Πρωτοκόλλου: 18348   Αποτελέσματα Προκήρυξης (01-02-2024) Ειδικότητα:  Νοσηλευτής/Βοηθ. Νοσηλευτή Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 18330 160 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 18271 150   18332 135   18328 134   18317 130   18327 […]
15 Φεβρουαρίου 2024

Αποτελέσματα Προκήρυξης (29-01-2024) / Ειδικότητα: Υπεύθυνος Πληροφοριακών Συστημάτων

Ημερομηνία: 15 Φεβρουαρίου 2024                                                Αρ. Πρωτοκόλλου: 18349   Αποτελέσματα Προκήρυξης (29-01-2024) Ειδικότητα:  Υπεύθυνος Πληροφοριακών Συστημάτων Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 18323 165 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 18292 160   18295 157   18276 150   18278 110   […]
Ελληνικα