1 Αυγούστου 2023

Αποτελέσματα Προκήρυξης (30-6-2023) Ειδικότητα: ΜΑΓΕΙΡΑΣ / ΒΟΗΘ. ΜΑΓΕΙΡΑ

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 17332 160 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17213 159 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17093 158 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17212 130 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17088 129   17152 128   17119 127   17209 126   17467 125   17360 125   […]
1 Αυγούστου 2023

Αποτελέσματα Προκήρυξης (30-6-2023) Ειδικότητα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 17479 165 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17273 130 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17102 110 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17506 105 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17110 – ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 17170 – ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 17359 – ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 17428 – ΕΛΛΕΙΨΗ […]
1 Αυγούστου 2023

Αποτελέσματα Προκήρυξης (30-6-2023) Ειδικότητα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 17335 190 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17515 180 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17109 175   17189 159   17497 158   17501 157   17446 156   17490 155   17167 135   17409 132   […]
1 Αυγούστου 2023

Αποτελέσματα Προκήρυξης (30-6-2023) Ειδικότητα: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 17420 180 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17181 180 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17415 180 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17152 175 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17205 175 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17342 174 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17361 173 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17156 172 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17206 171 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17202 170 ΕΠΙΤΥΧΩΝ […]
1 Αυγούστου 2023

Αποτελέσματα Προκήρυξης (30-6-2023) Ειδικότητα: ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

  Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 17493 180 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17500 179 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17412 150   17116 149   17492 148   17272 147   17422 145   17310 142   17276 141   17513 140 […]
1 Αυγούστου 2023

Αποτελέσματα Προκήρυξης (30-6-2023) Ειδικότητα: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 17214 160 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17265 159 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17250 159 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17434 130 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17254 129 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17119 128 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17159 127 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17207 126 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17204 125 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17279 124 17336 […]
1 Αυγούστου 2023

Αποτελέσματα Προκήρυξης (30-6-2023) Ειδικότητα: ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΣΟΜΑΛΙΚΩΝ

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 17369 120 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17485 110 ΕΠΙΤΥΧΩΝ Αποτελέσματα Προκήρυξης 30-6-2023 Διερ. Σομαλικών
1 Αυγούστου 2023

Αποτελέσματα Προκήρυξης (30-6-2023) Ειδικότητα: ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 17368 190 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17385 189 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17296 188 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17352 185 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17098 184 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17459 175 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17414 174   17398 173   17171 172   17317 170   […]
1 Αυγούστου 2023

Αποτελέσματα Προκήρυξης (30-6-2023) Ειδικότητα: ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΑΡΑΒΙΚΩΝ

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 17127 155 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17119 150   17097 120   17488 110   17434 100   17135   ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 17221   ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 17249   ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ […]
1 Αυγούστου 2023

Αποτελέσματα Προκήρυξης (4-7-2023) Ειδικότητα: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Κ.Φ.Α.Α.

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 17549 190 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17325 189 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17525 180 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17186 176   17567 173   17235 170   17374 165   17548 162   17516 161   17526 160   […]
1 Αυγούστου 2023

Αποτελέσματα Προκήρυξης (4-7-2023) Ειδικότητα: Διοικητικά Υπεύθυνος

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 17535 190 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17565 165   17545 164   17564 163   17394 162   17550 160   17433 159   17551 155   17563 154   17522 150   […]
4 Ιουλίου 2023

Προκήρυξη (04/07/2023) Συντονιστής Κ.Φ.Α.Α, Διοικητικά Υπεύθυνος.

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της αίτησης συμμετοχής της στην  πρόσκλησης με τίτλο «Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.)» με Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ 1646 […]
30 Ιουνίου 2023

Προκήρυξη (30/06/2023) Ψυχολόγοι, Κοιν. Λειτουργοί, Δικηγόροι, Νοσηλευτές, Εκπαιδευτικός, Μάγειρες, Υπεύθυνοι καθημερινής φροντίδας, Καθαριστές, Διερμηνείς

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της αίτησης συμμετοχής της στην πρόσκλησης με τίτλο «Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ)» με Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ 1646 […]
12 Ιουνίου 2023

Αποτελέσματα Προκήρυξης (29-5-2023) Ειδικότητα: Διερμηνέας Σομαλικών

Αποτελέσματα Προκήρυξης (29-5-2023) Ειδικότητα:  Διερμηνέας Σομαλικών Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 17010 100 ΕΠΙΤΥΧΩΝ Αποτελέσματα Προκήρυξης 29-5-2023 Διερμηνέας Σομαλικών
29 Μαΐου 2023

Προκήρυξη (29/5/2023) Διερμηνέας Σομαλικών

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της 1η Τροποποίησης  της Πράξης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – 2022″» με […]
Ελληνικα