1 Ιουνίου 2021

Αποτελέσματα Προκήρυξης (12-5-2021) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Συντονιστής Έργου

Αποτελέσματα Προκήρυξης (12-5-2021) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Συντονιστής Έργου   ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 14519 27,14 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 14518 27,10 14523 20,50 14526 16,74 14522 15,98 14524 12,73 14525 11,05 14521 8,60 14520 – ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ […]
28 Μαΐου 2021

Αποτελέσματα Προκήρυξης (10-05-2021) Κοινωνικός Λειτουργός– ESTIA 2021

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 14512 23,33 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 14511 23,21   14513 16,43   Αποτελέσματα Κοινωνικού Λειτουργού 10-05-2021 ESTIA ΙΙ 2021
25 Μαΐου 2021

Προκήρυξη 25-5-2021-Επόπτης Στέγασης & Οδηγός – ESTIA 2021 Κιλκίς

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή […]
19 Μαΐου 2021

Προκήρυξη (19/05/2021) Ψυχολόγος

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της 4ης Τροποποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στη Λέσβο από […]
18 Μαΐου 2021

Αποτελέσματα Προκήρυξης (16-04-2021) ΕΣΤΙΑ 2021 – Κιλκίς

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Διερμηνέας Farsi  ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 14432 11 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 14434 9,66 14433 8 14441 7 14435 – 14436 – 14437 – 14438 – 14439 – ΕΛΛΕΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 14440 – ΕΛΛΕΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 14442 – […]
17 Μαΐου 2021

Αποτελέσματα Προκήρυξης (05-04-2021)

Ειδικότητα:  Ψυχολόγος ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 14277 30,23 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 14275 26,62 14272 26,5 14276 26,22 14278 26,19 14273 24,76 14279 23,23 14280 20,74 14274 17,32 14281 15,97 14282 14,12 Περισσότερα: Αποτελέσματα Προκ. ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ 05-04-2021 HOME […]
12 Μαΐου 2021

Προκήρυξη (12/05/2021) Συντονιστής Έργου

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, στο πλαίσιο της συναφθείσας σύμβασης μεταξύ της I.R.C. και της «Ηλιακτίδας» ΑΜΚΕ, με σκοπό  την υλοποίηση του έργου, με τίτλο «Multi-sectoral Emergency support to vulnerable children and families […]
12 Μαΐου 2021

Αποτελέσματα Προκήρυξης (31-03-2021)

Ειδικότητα: Φροντιστής ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 14174 14 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 14080 13,66 14162 13,33 14188 13 14160 12,66 14167 12,33 14193 12 14314 12 14164 12 14122 11,66 14121 11,33 14048 11,33 14182 11,33 14157 11 […]
11 Μαΐου 2021

Ορθή Επανάληψη – Αποτελέσματα Προκήρυξης (26-4-2021)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Εκπαιδευτικός Μουσικής  ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 14410 20 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 14416 – Έλλειψη απαραίτητου πτυχίου  Περισσότερα: Ορθή Επανάληψη Αποτελέσματα Προκήρυξης 26-4-2021 Εκπαιδευτικός Μουσικής
10 Μαΐου 2021

Πρόσκληση για την προμήθεια δύο (2) ετοιμοπαράδοτων προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100 και διατηρεί υποκατάστημα στο Κιλκίς, Ουτσκούνη 3, Τ.Κ. 61100, κοινοποιεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο ετοιμοπαράδοτων προσωπικών […]
10 Μαΐου 2021

Αποτελέσματα Προκήρυξης (26-4-2021)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Εκπαιδευτικός Μουσικής  ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 14410 20 ΕΠΙΤΥΧΩΝ Περισσότερα: Αποτελέσματα Προκήρυξης 26-4-2021 Εκπαιδευτικός Μουσικής
10 Μαΐου 2021

Προκήρυξη (10/5/2021) Κοινωνικός Λειτουργός Λέσβος ESTIA 2021

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021» με κωδικό ΟΠΣ 5083940 από […]
26 Απριλίου 2021

Αποτελέσματα Προκήρυξης (5-4-2021) ΕΣΤΙΑ 2021 – Κιλκίς ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Επόπτης Στέγασης

Αποτελέσματα Προκήρυξης (5-4-2021) ΕΣΤΙΑ 2021 – Κιλκίς ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Επόπτης Στέγασης ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 14265 20 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 14266 18   14267 10   14268 0 ΕΛΛΕΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 14269 0 ΕΛΛΕΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 14270 0 ΕΛΛΕΙΠΗ […]
26 Απριλίου 2021

Προκήρυξη (26/4/2021) Εκπαιδευτικός – Μουσικής

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της 4ης Τροποποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στη Λέσβο από […]
22 Απριλίου 2021

Πρόσκληση για την προμήθεια ενός προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Κ.ΑΛ.Ο.)

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100 και διατηρεί υποκατάστημα στο Κιλκίς, Ουτσκούνη 3, Τ.Κ. 61100, κοινοποιεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός προσωπικού ηλεκτρονικού […]
Ελληνικα