Τον Αύγουστο του 2021, το προσωπικό μας οργάνωσε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μέρη ιστορικού ενδιαφέροντος και σημασίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος “ΜΕRΙΜΝΑ – Safeguarding children at Greek border points” που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση #DG HOME και υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM), το προσωπικό μαζί με τα ασυνόδευτα ανήλικα που φιλοξενούνται στο Safe Area Lesvos, επισκεφθήκαμε το Αρχαίο Κάστρο της Μυτιλήνης – το οποίο θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου, το Αρχαίο Θέατρο της Μυτιλήνης, καθώς και το παραδοσιακό λαογραφικό Μουσείο του ζωγράφου Θεοφίλου.

Η εκπαιδευτικός, με τη βοήθεια των διερμηνέων, μετέφερε στους ωφελούμενους την ιστορική σημασία του κάθε χώρου.

Τα ασυνόδευτα ανήλικα του Safe Area επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό κατά τις εκπαιδευτικές αυτές επισκέψεις, καθώς ενημερώθηκαν για την ιστορία και τα χαρακτηριστικά του κάθε σημείου επίσκεψης.

Το προσωπικό του Safe Area Lesvos της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ, πέραν των εκπαιδευτικών – ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται εντός της δομής, φροντίζει να οργανώνει εξωτερικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες με επισκέψεις σε παραδοσιακά και ιστορικά σημεία της πόλης της Μυτιλήνης και της Λέσβου γενικότερα, προκειμένου να γνωστοποιήσει και να ενημερώσει τα παιδιά για την ιστορία και την παράδοση του τόπου στον οποίο φιλοξενούνται.

The Safe Area team on Lesvos operates under IOM’s project MERIMNA with the support of the Εuropean Commission#DGHOME.
This document was produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed therein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union.

Ελληνικα