Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Διερμηνέα Σομαλικών (16-07-2021)

Μυτιλήνη 27/07/2021

Παράταση προθεσμίας αποστολής δικαιολογητικών για θέση Διερμηνέα Σομαλικών

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας αποστολής των δικαιολογητικών για θέση εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: “ΜΕRΙΜΝΑ – Safeguarding children at Greek border points” που χρηματοδοτείται από τo DG HOME και υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM).

Παράταση Προθεσμίας Διερμηνέας Σομαλικών 16-07-2021


Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέση εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: “ΜΕRΙΜΝΑ – Safeguarding children at Greek border points” που χρηματοδοτείται από τo DG HOME και υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM).

Στόχος του έργου είναι η στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο του έργου η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ προσκαλεί ενδιαφερόμενους για τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

Τίτλος θέσης Κωδικός Θέσης Θέσεις
Διερμηνέας Σομαλικών – Αγγλικά/Ελληνικά Somali – English/Greek 1

 

Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης. Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 31η Αυγούστου 2021 με δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση του έργου, σε περίπτωση χρονικής επέκτασης του έργου πέραν της 31ης Αυγούστου 2021.

υπευθυνη-δήλωση-Ν105.ΠΟΙΝΙΚΟ
Πρόσκληση-Διερμηνέας-Σομαλικών-16-07-2021
ΑΙΤΗΣΗ-16.7.2021-Διερμηνέας-Σομαλικών-Safe-Zone

Ελληνικα