Μη κατηγοριοποιημένο

14 Οκτωβρίου 2022

Αίτημα για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στη Μυτιλήνη

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί αίτημα για προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στη Μυτιλήνη (CPV: 09135100-5, Πετρέλαιο θέρμανσης), […]
Ελληνικα