Αποτελέσματα Προκήρυξης (4-7-2023) Ειδικότητα: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Κ.Φ.Α.Α.

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Αίτησης

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
17549 190 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17325 189 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17525 180 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17186 176  
17567 173  
17235 170  
17374 165  
17548 162  
17516 161  
17526 160  
17566 159  
17551 155  
17320 153  
17185 153  
17523 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ
17187 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ  ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ
17298 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ  ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ
17301 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ  ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ
17319 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ  ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ
17321 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ  ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ
17324 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ  ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ
17357 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
17433 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ  ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ
17456 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ  ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ
17477 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ  ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ
17517 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ  ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ
17519 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ  ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ
17524 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ  ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ
17546 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ  ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ
17547 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

Αποτελέσματα Προκήρυξης 4-7-2023 Συντονιστής Κ.Φ.Α.Α.

Ελληνικα