Αποτελέσματα Προκήρυξης (30-6-2023) Ειδικότητα: ΜΑΓΕΙΡΑΣ / ΒΟΗΘ. ΜΑΓΕΙΡΑ

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Αίτησης

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
17332 160 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17213 159 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17093 158 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17212 130 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17088 129  
17152 128  
17119 127  
17209 126  
17467 125  
17360 125  
17457 124  
17339 123  
17151 122  
17255 121  
17280 120  
17216 120  
17336 120  
17159 120  
17340 120  
17229 119  
17243 110  
17228 90  
17251 90  
17338 90  
17293 Ελλειπή δικαιολογητικά
17407 Ελλειπή δικαιολογητικά
17292 Ελλειπή δικαιολογητικά
17483 Ελλειπή δικαιολογητικά
17226 Ελλειπή δικαιολογητικά
17329 Ελλειπή δικαιολογητικά
17406 Ελλειπή δικαιολογητικά
17461 Ελλειπή δικαιολογητικά
17191 Ελλειπή δικαιολογητικά
17481 Ελλειπή δικαιολογητικά

Αποτελέσματα Προκήρυξης 30-6-2023 ΜΑΓΕΙΡΑΣ – Β.ΜΑΓΕΙΡΑΣ

Ελληνικα