Αποτελέσματα Προκήρυξης (18-7-2022) Διερμηνέας Σομαλικών

 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
16108 11 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
16107 10  

Αποτελέσματα Προκήρυξης 18-7-2022 Διερμηνέας Σομαλικών

Ελληνικα