Αποτελέσματα Προκήρυξης (23-06-2022)

Ειδικότητα:  ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
16038 29.95 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
16026 29.38
16027 29.33
16031 29.03
16025 28.78
16024 28.5
16034 28.46
16029 28.22
16036 26.62
16032 23.8
16033 23.04
16028 22.38
16035 19.63
16039 19.55
16030 ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
16037 Δεν προσήλθε / συνέντευξη

Αποτελέσματα Προκήρυξης 23-6-2022 ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

Ελληνικα