Αποτελέσματα Προκήρυξης Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός

Αποτελέσματα Προκήρυξης (26-04-2022)

Ειδικότητα:  Εκπαιδευτικός

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
15757 25,7 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
15776 25,51  
15760 23,95  
15750 23,83  
15772 23,72  
15761 23,71  
15780 23,2  
15763 22,98  
15752 22,95  
15777 22,83  
15754 22,71  
15774 22,66  
15756 22,5  
15753 22,33  
15762 21,75  
15765 20,36  
15766 20,25  
15764 19,73  
15779 18,49  
15748 Δεν προσήλθε
15749 Ελλιπής φάκελος
15751 Ελλιπής φάκελος
15755 Ελλιπής φάκελος
15758 Έλλειψη ζητούμενου τίτλου σπουδών
15759 Έλλειψη ζητούμενου τίτλου σπουδών
15773 Ελλιπής φάκελος
15775 Ελλιπής φάκελος
15778 Έλλειψη ζητούμενου τίτλου σπουδών
15785  – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ
15786  – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ
15787  – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ
15788  – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ
15789  – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ
15790  – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ

Αποτελέσματα Προκήρυξης 26-04-2022 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Ελληνικα