Αποτελέσματα Προκήρυξης Οικονομικός / Διοικητικός Υπεύθυνος

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
15796 23 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
15797 έλλειψη απαραίτητου προσόν
15798 έλλειψη απαραίτητου προσόν
15799 έλλειψη απαραίτητου προσόν

Αποτελέσματα Προκήρυξης 03-05-2022

Ελληνικα