Αποτελέσματα Προκήρυξης (01-4-2022) Διερμηνέας Φαρσί

 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
15679 12 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
15680 11,66  
15684 11  
15673 10,33  
15671 10  
15670 9,66  
15672 9,33  
15674 9  
15683 8,66  
15681 8  
15676 7  
15678 7  
15675 Ελλιπή Δικαιολογητικά
15677 Ελλιπή Δικαιολογητικά
15682 Ελλιπή Δικαιολογητικά

Αποτελέσματα Προκήρυξης 1-04-2022 Διερμηνέας Φαρσί

Ελληνικα