Αποτελέσματα Προκήρυξης (29-3-2022) διερμηνέα Φαρσί

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Διερμηνέας Φαρσί

 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
15663 10 ΕΠΙΤΥΧΩΝ

Αποτελέσματα Προκήρυξης 29-3-2022 Διερμηνέας Φαρσί

Ελληνικα