Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: Λειτουργία Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στην Καλλιθέα Αττικής: The Home Project προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας:

Τίτλος θέσης Κωδικός Θέσης Θέσεις
Φροντιστής Φρο. 1

«Η Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στην Καλλιθέα Αττικής The Home Project, χρηματοδοτείται από τη The HOME Project και λειτουργεί σε συνεργασία με την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ. Ο κοινωφελής οργανισμός The HOME Project συστάθηκε με σκοπό την παροχή ενός ολιστικού προγράμματος υποστήριξης, προστασίας και κοινωνικής ένταξης των ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων στη χώρα μας».

Στόχος του έργου είναι η στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Περισσότερα:

Προκήρυξη 30-3-2022 Φροντιστής
Αίτηση 30-3-2022 Φροντιστής

Ελληνικα